Instruktionsfilm

Träningsprofil vardag i Control-IQ™-teknologin – tips för dig som tränar på medelnivå

Product: Control-IQ-teknologi

I denna instruktionsfilm förklarar överläkaren Peter Adolfsson när du kan ha nytta av träningsprofilen och hur du gör inställningarna i insulinpumpen Tandem t:slim X2™.