Instruktionsfilm

Skapa personliga profiler i Tandem t:slim X2 för att optimera din behandling

Product: Control-IQ-teknologi

Du kan optimera din behandling genom att skapa olika personliga profiler i din insulinpump Tandem t:slim X2™ med Control-IQ™-teknologi. Då kan du lätt byta profil vid behov. Denna film med överläkaren Peter Adolfsson visar hur du gör.