Filmer som hjälper dig optimera din behandling

Vi har tagit fram nya instruktionsfilmer för att underlätta användandet av din insulinpump Tandem t:slim X2™.

Överläkaren Peter Adolfsson och dietisten Magnus Edgren ger dig tips på hur du kan optimera din behandling.

I filmerna ges råd baserat på forskning och kliniska erfarenheter. Du bör stämma av eventuella åtgärder med ditt ordinarie diabetesteam innan dessa provas, eftersom anpassning kan behöva göras baserat på dina förutsättningar.

Tips från dietisten Magnus Edgren

Del 1: Introduktion till kolhydraträkning

Dietisten Magnus Edgren ger konkreta exempel på hur du på ett enkelt sätt kan räkna kolhydrater och anpassa kvoter för att få bättre blodsockerkontroll.

Se filmen

Del 2: Kolhydraträkning och anpassade kvoter

Dietisten Magnus Edgren förklarar på ett mer ingående sätt hur du kan anpassa kvoter efter mängden kolhydrater i måltiden.

Se filmen

Del 3: Måltidskompostion för ett jämnare blodsocker

Dietisten Magnus Edgren ger tips och råd om hur du kan komponera din måltid för att få ett jämnare och stabilare blodsocker.

Se filmen

Överläkaren Peter Adolfsson berättar hur du kan optimera din behandling

Träningsprofilen i Control-IQ-teknologin – tips för dig som tränar på medelnivå

I denna instruktionsfilm förklarar överläkaren Peter Adolfsson när du kan ha nytta av träningsprofilen och hur du ska göra i din insulinpump.

Se filmen

Träningsprofilen i Control-IQ-teknologin – tips för dig som tränar på en avancerad nivå

Överläkaren Peter Adolfsson visar hur träningsprofilen fungerar, viktiga saker att tänka på och hur du gör i insulinpumpen.

Se filmen

Skapa personliga profiler för att optimera din behandling

Visste du att olika situationer i ditt liv, till exempel helg, sjukdom eller menstruation, kan påverka blodsockernivån? Du kan optimera din behandling genom att skapa olika personliga profiler i Control-IQ™-teknologin. Då kan du lätt byta profil vid behov. Denna film med överläkaren Peter Adolfsson visar hur du gör.

Se filmen

Skillnaden mellan behandling med insulinpenna och ett avancerat insulinpumpsystem

Filmen för dig som är nyfiken på skillnaden mellan behandling med insulinpenna och ett avancerat insulinpumpsystem. Överläkaren Peter Adolfsson beskriver på ett objektivt sätt både för- och nackdelar.

Se filmen

Du vet väl om att du kan hitta mer information här på hemsidan?