För dig som arbetar inom vården

Här har vi samlat informationsmaterial som ger dig fördjupade kunskaper om våra produkter och som du kan använda dig av i mötet med dina patienter.

Vi har sorterat materialet under:
1. Förberedande material
2. Stöd vid pump- och CGM-start
3. Tips för uppföljning

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta någon av våra produktspecialister.

1. Förberedande material

Inför en pumpstart rekommenderar vi att nya användare förbereder sig genom att läsa informationen på sidan Guide inför pumpstart. Vi rekommenderar också att man tränar i appen t:simulator™. Det är en kostnadsfri pumpsimulator som man kan ladda ner till sin smartphone. Där kan man se hur både Control-IQ™-teknologi och Basal-IQ™-teknologi fungerar och få en genomgång av funktioner och menyalternativ.

Det finns några saker att tänka på inför en pumpstart som du som vårdgivare kan hjälpa användaren med. Det är viktigt att du har fått utbildning av en våra produktspecialister. Det är också viktigt att rätt insulin används i insulinpumpen.

Godkända insuliner är Novorapid, Humalog (48h) och Lispro.

Checklista - 2 sidor

Välj rätt patient för Tandem t:slim X2 insulinpump med Control-IQ-teknologi

Besök och ladda ner här
Checklista - 2 sidor

Inställningar från tidigare pump till Tandem t:slim X2 insulinpump

Besök och ladda ner här
Checklista - 2 sidor

Ordination vid pumpstart – Tandem t:slim X2 insulinpump

Besök och ladda ner här
Instruktionsfilm -

Webbutbildning Basal-IQ-teknologi

Se film
Instruktionsfilm -

Webbutbildning Control-IQ-teknologi

Se film
Instruktionsfilm -

Webbutbildning nya funktioner i Control-IQ-teknologin, v. 7.7

Se film
Snabbguide -

Guide inför pumpstart

Besök och ladda ner här
Instruktionsfilm - ca 8 min

Så här uppdaterar du Tandem t:slim X2

Se film
Broschyr - 2 sidor

Produktblad Tandem t:slim X2 insulinpump och tillbehör

Besök och ladda ner här
Broschyr - 4 sidor

Produktblad Tandem t:slim X2 infusionsset

Besök och ladda ner här

2. Stöd vid pump- och CGM-start

Nedan material är bra att ha vid pump- och CGM-start. Pump- och CGM-startdokumentet är en bra checklista som våra produktspecialister alltid använder vid starter för att kvalitetssäkra varje start och för att säkerställa att användaren känner sig trygg med sitt nya insulinpumpsystem.

Vid en pump- och CGM start är det viktigt att du registerar patientens insulinpump då vi enligt lag är vi skyldiga att ha spårbarhet på våra produkter. Det innebär att vi måste kunna nå patienterna med viktig information om det skulle behövas. Du registrerar patientens pump här. 

Snabbguide - 6 sidor

Start av Dexcom G7 i Tandem t:slim X2 insulinpump

Besök och ladda ner här
Snabbguide - 6 sidor

Start av Dexcom G6 i Tandem t:slim X2 insulinpump

Besök och ladda ner här
Checklista -

Pump- och CGM startdokument

Besök och ladda ner här
Snabbguide - 2 sidor

Menyöversikt mjukvara Control-IQ 7.7 och enkla regler

Besök och ladda ner här
Snabbguide - 2 sidor

Lathund Basal-IQ-teknologi – menyöversikt och enkla regler

Besök och ladda ner här

Vid mjukvaruuppdatering till Control-IQ™-teknologi

Checklista - 2 sidor

Förberedelser inför mjukvaru­uppdatering till Control-IQ-teknologi

Besök och ladda ner här

3. Uppföljning av pump- och CGM-start

Uppföljningar efter pump- och CGM-starten är viktigt för en optimerad behandling. För att underlätta har vi gett exempel på punkter att ta upp. Vi rekommenderar att den första uppföljningen hålls efter cirka 1-2 veckor och den andra uppföljningen efter cirka 4 veckor. Detta ska endast ses som en rekommendation.

1–2 veckor efter start:
• Nedladdning i Glooko.
• Eventuella justeringar av ISF, KH kvot eller basaldos.
Ändringar görs i den Personliga profilen.
• Överväg att använda ISF = 90/TDI. Detta ger ett lite
mer aggressivt dosförslag vid korrigering.
• Ges måltidsdoser korrekt och till alla måltider?
• Värdet av att skapa flera personliga profiler,
exempelvis vid sjukdom eller träning.
• Repetition av kolhydraträkning.
• Repetition av Sömnprofil och Träningsprofil.

4 veckor efter start:
• Nedladdning i Glooko.
• Behöver ytterligare justeringar göras?
• Hur väl fungerar de extra personliga profilerna
(om sådana skapats)?
• Diskutera sjukdom och träning.
• Behöver vikt och TDI uppdateras?
• Titta på TDI de senaste 14 dagarna.
(Inställning > Historik > Pumphistorik
> Doseringsöversikt > 14 dagars genomsnitt.)

INSTRUKTIONSFILMER

Tips från läkare och dietist

Vi har tagit fram nya instruktionsfilmer som ska underlätta för dig i mötet med dina patienter.

Överläkaren Peter Adolfsson och dietisten Magnus Edgren ger tips på hur man kan optimera behandlingen genom att räkna kolhydrater, planera måltider och hur patienten kan skräddarsy sina egna profiler för olika situationer i livet. Här hittar du också exempel på hur man använder träningsprofilen i Control-IQ-teknologin.

Se filmerna

Vägen till hållbara resultat – utforska fördelarna med insulinpumpsystemet Tandem t:slim X2 med Control-IQ-teknologi och Dexcom G6 CGM – ATTD 2023