Insulinpump

En insulinpump är ett avancerat tekniskt hjälpmedel som används för att hjälpa personer med typ 1-diabetes att nå sina behandlingsmål. Vad är då optimal diabetesbehandling? Det är olika för alla individer, men för många är målet att ha ett så lågt HbA1c värde som möjligt och att blodsockernivån ligger inom målområdet 3,9-10 mmol/l. Det ger goda förutsättningar att uppnå en god livskvalité både idag och i framtiden. En insulinpump är ett mycket bra hjälpmedel för att nå målet. Det finns flera olika märken av insulinpumpar men alla erbjuder inte lika många moderna funktioner. Med en modern insulinpump får du hög doseringsnoggrannhet och du kan anpassa behandlingen till just dina behov och känna dig trygg i att pumpen levererar den dos du programmerat. 

En konventionell insulinpump har en användningstid på 4 år, därför är det viktigt att du väljer rätt pump från början. Vi på Rubin Medical erbjuder en avancerad insulinpump som är enkel att använda. Den har en uppdaterbar mjukvara, vilket innebär att du kan få de senaste funktionerna utan att behöva byta pump (förutsatt att det sker inom garantitiden).

Att välja insulinpump sker alltid i samråd med din klinik och beroende på hur tillgängligheten ser ut i ditt landsting. Pumpen måste förskrivas av behandlande läkare. Kontakta din vårdgivare.

Läs om hur vårt insulinpumpsystem fungerar och hur detta kan vara till nytta för dig i din diabetesbehandling.

 

Generellt lägre HbA1c-nivå
Studier visar att personer som använder insulinpump har lägre HbA1c-nivåer – ett mått på blodsockernivåerna över tid – än de som tar dagliga injektioner. Det är viktigt, eftersom forskning visar att ju lägre HbA1c-värdet är, desto lägre är risken för att utveckla långsiktiga diabeteskomplikationer.

 

Bättre daglig blodsockerkontroll 3-5
Många faktorer kan påverka en god blodsockerkontroll – allt från stress till sjukdom eller resor. Insulinpumpen bidrar till att göra det mer hanterbart, jämfört med dagliga injektioner. Du kan justera ditt insulin när som helst för att möta olika utmaningar. Insulinpumpanvändare kan känna att de äntligen ”har sluppit berg- och dalbanan”.

 

Färre episoder med allvarlig hypoglykemi 2-4,6,7
Det har visat sig att pumpanvändare upplever färre tillfällen med allvarlig hypoglykemi än de som tar dagliga injektioner.

 

Större flexibilitet
Insulinpumpar är konstruerade för att hålla jämna steg med ett liv som ändras från dag till dag. Till skillnad från behandling med dagliga injektioner ger insulinpumpen dig friheten att bestämma när du vill äta och sova, välja när och hur länge du vill motionera, och så vidare.

 

Färre injektioner
Intensiv behandling med dagliga injektioner kan kräva så mycket som 1460 nålstick per år. Under samma tid behöver pumpanvändare endast sticka sig för att byta infusionsset 156 gånger per år (ca 3 gånger per vecka).

 

Fördelar

Behandling med insulinpump ger ett enklare liv med bättre blodsockerkontroll, bättre hälsa och ökad livskvalité både idag och i framtiden. 

Pump eller penna?
Insulinpumpbehandling ger användaren ett friare liv med bättre blodsockerkontroll, bättre hälsa och ökad livskvalité jämfört med konventionell behandling med insulinpenna. För dig med typ 1-diabetes kan insulinpumpsbehandling ge en förbättrad livssituation med ökad kontroll.

 

Insulinpump halverar risken att dö i hjärtkärlsjukdom
Personer med typ 1-diabetes som använder en insulinpump har en nästan halverad risk att dö i hjärtkärlsjukdom jämfört med personer som har en flerdosbehandling med insulinpenna 1. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som publicerades i inflytelserika British Medical Journal. Studien har genomförts med hjälp av svenska nationella diabetesregistret, NDR.

– Det är goda nyheter för de som har typ 1-diabetes, säger Soffia Gudbjörnsdottir, diabetolog och ansvarig vid Nationella Diabetesregistret.

Andra studier har visat att pumpbehandling kan ge bättre blodsockerkontroll än med pennbehandling  2-6 . Även risken för att få diabeteskomplikationer minskar  2-6 . Bättre kontroll kan också minska risken för allvarliga hypoglykemier  3-5, 7,8 .

Med den senaste tekniken i Basal-IQ– och Control-IQ™-teknologin är en stor del av behandlingen automatiserad. Men att använda en insulinpump innebär inte att diabetesbehandlingen blir helt automatiserad. Du får däremot möjligheten att använda avancerad teknik för att åstadkomma bästa möjliga resultat – ett friare liv, med bättre kontroll.

 

Hur fungerar pumpen?
När läkare och forskare först utvecklade insulinpumpar på 1970-talet, var deras mål att imitera en frisk bukspottkörtel. Idag är de på god väg.

Hundratusentals människor runt om i världen använder insulinpump istället för att ta dagliga injektioner insulin och de får bättre kontroll och större frihet än någonsin tidigare i sina liv.

 

Basal- och bolusinsulin
Insulinpumpen hjälper dig hantera din diabetes genom att imitera hur en frisk bukspottkörtel tillför insulin till kroppen. Den doserar kontinuerligt små mängder snabbverkande insulin för att hålla blodsockernivån stabil mellan måltiderna och när du sover. Detta kallas basalinsulin. Basalinsulinet går att justera när som helst på dygnet för att möta varierande insulinbehov. Tillförseln kan också minskas tillfälligt, exempelvis vid fysisk aktivitet.

Vid måltider knappas den önskade mängden insulin in i insulinpumpen (bolusdos). Beroende på vad du äter kan du anpassa hur bolusdosen ges, allt för att din blodsockernivå ska ligga så bra och jämn som möjligt. Bolusdoser kan också ges för att korrigera högt blodsocker mellan måltider.

Med avancerade algoritmer kan insulinpumpen tillsammans med CGM justera insulindoseringen efter vad sensorvärdet förutses vara om 30 minuter.

Tandem t:slim X2 insulinpump med Control-IQ-teknologi och Dexcom G6 kan utifrån sensorvärden och personliga inställningar automatiskt öka, minska och pausa insulindoseringen. Med Basal-IQ-teknologi kan pumpen vid behov pausa och återuppta insulindoseringen. Med dessa algoritmer börjar pumpen närma sig en artificiell bukspottkörtel.

 

Infusionsset
Ett infusionsset har en liten nål, antingen i stål eller plast, som förs in precis under huden som hålls på plats med tejp. Det finns många typer av infusionsset. Du kan prova dig fram för att hitta det som är bekvämast för dig.

Infusionssetet kan appliceras på många ställen, till exempel på magen eller på rumpan och behöver bara bytas varannan eller var tredje dag. Du kan koppla bort det under korta stunder för sådant som kontaktsporter eller intimt umgänge. Det återansluts med ett hörbart klick för extra trygghet. Infusionssetet är kopplat till en slang som i sin tur ansluter till reservoaren med insulin i pumpen.

 

1. Isabelle Steineck, Jan Cederholm, Björn Eliasson, Araz Rawshani,4 Katarina Eeg- Olofsson, Ann-Marie Svensson, Björn Zethelius, Tarik Avdic, Mona Landin-Olsson, Johan Jendle, Soffia Gudbjörnsdóttir, the Swedish National Diabetes Register. Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study. BMJ J 2015;350:h323.
2. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087.
3. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405.
4. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147.
5. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751.
6. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+.
7. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327.
8. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20.