Ett system designat för enkelhet och kontroll

 • • Integrerad med Dexcom G6
 • • Uppdaterbar mjukvara
 • • Basal-IQ™-teknologi eller Control-IQ™-teknologi utifrån behov
 • • Kalibreringsfri och godkänd för doseringsbeslut
 • • Lättanvänd touchscreen i färg
 • • Uppladdningsbart batteri
 • • Följarfunktion


Välkommen till en enklare vardag

Insulinpumpen Tandem t:slim X2 och Dexcom G6 CGM är ett system som utvecklats för att förenkla din vardag och hjälpa dig att må bättre. Genom att systemet förutser din glukosnivå och anpassar insulindoseringen får du bättre kontroll över din diabetesbehandling och mer tid över till annat. Insulinpumpen är hjärtat i systemet och i den här kan du bekanta dig med alla dess fördelar.

Olika funktioner beroende på dina behov

Genom att använda Tandem t:slim X2 insulinpump tillsammans med Dexcom G6 får du ett kalibreringsfritt system som automatiskt förutser din glukosnivå och justerar din insulindosering. För att täcka in olika användares behov finns insulinpumpen med två typer av mjukvara, som skiljer sig åt i funktioner och möjligheter.

Mer tid inom målområdet

Tandem t:slim X2 insulinpump med Control-IQ-teknologi kan utifrån sensorvärden och personliga inställningar öka, minska och pausa insulindoseringen. Control-IQ förebygger både höga och låga glukosnivåer för att ge dig mer tid inom målområdet.

Förutser, pausar, återupptar

Tandem t:slim X2 insulinpump med Basal-IQ-teknologi förutser din glukosnivå för att vid behov pausa och återuppta insulindoseringen. Med Basal-IQ får du ett system som på ett enkelt sätt förebygger låga glukosnivåer.


Control-IQ – mer tid inom målområdet

Det enkla sättet att förebygga höga och låga glukosnivåer

Control-IQ-teknologin är en ny mjukvaruuppdatering till Tandem t:slim X2 insulinpump som gör att insulinpumpen kan öka, minska och pausa doseringen och även ge automatisk korrektionsdos. Tillsammans med Dexcom G6 CGM får du ett system som ger dig bättre kontroll och mer tid inom målområdet 3,9-10 mmol/l*.

Unika fördelar

 • Automatisk justering av basaldosering
 • Automatisk korrektionsdos
 • Aktivitetsprofiler – Sömn & Träning
 • Förebygger höga och låga glukosnivåer
 • Ger mer tid inom målområdet*
 • Kräver ingen kalibrering**

*Sensorvärden
**Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta beslut om diabetesbehandling.

Automatisk justering

Med hjälp av Dexcom G6 CGM förutser Control-IQ glukosnivåer 30 minuter framåt. Utifrån sensorvärdet justerar insulinpumpen automatiskt basaldoseringen.

Automatisk korrektionsdos

Som ytterligare hjälp att nå och stanna inom målområdet* kan Control-IQ ge automatisk korrektionsdos upp till en gång i timmen.

Aktivitetsprofiler

Med aktivitetsprofiler för Sömn respektive Träning kan du ställa in Control-IQ så att behandlingsvärdena tillfälligt ändras.

Så här justerar Control-IQ doseringen – fem enkla regler

Control-IQ-teknologin är en algoritm som justerar insulindoseringen efter vad sensorvärdet förutses vara om 30 minuter. Algoritmen är designad för att du ska få mer tid med glukosnivåer inom målområdet 3,9-10 mmol/l*. Ikoner på skärmen i din Tandem t:slim X2 insulinpump visar i realtid hur insulinpumpen anpassar insulindoseringen beroende på dina sensorvärden och inställningar i din Personliga profil.

Bevisat effektiv och enkel att använda

En sexmånaders studie för att utvärdera effekt på tid inom målområdet publicerad i New England Journal of Medicine visar att Control-IQ-teknologin är effektiv och enkel att använda (1,2). I studien deltog 168 slumpvis utvalda patienter med diagnostiserad typ 1 diabetes sedan minst ett år.

Referenser:
1) Brown SA, Kovatchev BP, Raghinaru D, et al. Six-month randomized, multicenter trial of closed-loop control in type 1 diabetes. N Eng J Med. 2019;381(18):1701-1717.
2) Brown, S. Clinical acceptance of the artificial pancreas: Glycemia outcomes from a 6-month multicenter RCT. 2019 ADA 79th Scientific Sessions, San Francisco, CA.

Basal-IQ – förutser, pausar och återupptar

Det enkla sättet att förebygga låga glukosnivåer

Med Tandem t:slim X2 insulinpump och Basal-IQ-teknologin får du mer tid att leva ditt liv utan att behöva oroa dig för lågt blodsocker. Tillsammans med Dexcom G6 håller pumpen koll på din glukosnivå oavsett om du jobbar, tränar eller sover.

Så här fungerar Basal-IQ-teknologin
Basal-IQ-teknologin förutser glukosnivån 30 minuter framåt. Om glukosnivån förväntas sjunka under 4,4 mmol/l, eller om sensorvärdet är 3,9 mmol/l eller lägre, pausar pumpen insulindoseringen. Doseringen återupptas sedan så fort glukosnivån börjar stiga igen.

Unika fördelar

 • Förebygger låg glukosnivå
 • Minskar oro för lågt blodsocker
 • Minskar risken för rekyl
 • Lätt att lära sig och lätt att använda
 • Kräver ingen kalibrering*

*Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta beslut om diabetesbehandling. Basal-IQ-teknologin underlättar livet med diabetes men ersätter inte en aktiv egenvård.

graf rubin medical

Minskad tid med låg glukosnivå
I den kliniska studien PROLOG med Tandem t:slim X2 insulinpump visade användningen av Basal-IQ-teknologin en 31 % minskning av tid med låga sensorvärden (under 3,9 mmol/l), utan rekyl med höga värden. Deltagarna beskrev också systemet som lätt att lära sig och lätt att använda (1).

1) Forlenza GP, Li Z, Buckingham BA, Pinsker JE, et al. Predictive low glucose suspend reduces hypoglycemia in adults, adolescents, and children with type 1 diabetes in an at-home randomized crossover study: Results of the PROLOG trial [published online August 8, 2018]. Diabetes Care. doi:10.2337/dc18-0771

Designad
för framtiden

Behandling med insulinpump ger användaren ett friare liv med bättre blodsockerkontroll, bättre hälsa och ökad livskvalité jämfört med behandling med insulinpenna(*). Tillverkaren Tandem Diabetes Care är ett innovationsdrivet företag och med Tandem t:slim X2 insulinpump erbjuder man marknadens första insulinpump med uppdaterbar mjukvara. I samråd med din klinik kan du under gällande garantitid få din insulinpump uppdaterad med ny mjukvara, vilket innebär att du kan få tillgång till nyutvecklade funktioner utan att byta pump.

Unika möjligheter till optimering
Tandem t:slim X2 insulinpump ger dig unika möjligheter att optimera insulintillförseln efter dina personliga förutsättningar och behov. Pumpen doserar insulin i små doser kontinuerligt dygnet runt (basaldos) precis på samma sätt som en frisk bukspottskörtel. I din personliga profil kan du enkelt ställa in basaldos, insulinkänslighet, kolhydratkvot och blodsockermål. Du kan lägga in upp till sex olika profiler i pumpen och i varje profil kan du ha upp till 16 olika tidssegment. Det här gör att du kan finjustera din insulinbehandling för alla tillfällen.

Unika fördelar:

 • Uppdaterbar mjukvara
 • Välj mjukvara efter dina behov
 • Alltid med senaste tekniken
 • Aldrig omodern

*) Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Diabet Med. 2005;23:141-147.

Nu kan jag lägga mindre
energi på min diabetes
Holly Down
Tandem t:slim X2 insulinpump
Läs mer

Den ger mig så enormt
många valmöjligheter
Mats Griph Läs mer

Med följarfunktionen kan dina anhöriga
följa dina värden på distans via smartphone

Pumpen är vattentålig, så du behöver inte
oroa dig om den skulle råka bli våt

Designad
för användaren

En insulinpump bör vara så intuitiv att den per automatik blir rätt använd. Tandem t:slim X2 insulinpump är designad med just användarvänligheten i fokus och har bland annat en överskådlig och självinstruerande touchscreen i färg, ungefär som på en smartphone eller surfplatta. Pumpen är inte större än ett kreditkort och trots all den teknik som ryms inuti pumpen är den inte tjockare än 1,5 centimeter. Resultatet är att du kan bära pumpen precis så diskret som du vill, med de kläder du trivs bäst i.

INSTRUKTIONSFILMER

Allt samlat på en skärm
Med sin smarta touchscreen är Tandem t:slim X2 insulinpump lättanvänd oavsett om du är förstagångsanvändare eller tidigare har haft en annan pump. Det är lätt att ställa in måltidsdoser (bolus). Du får hjälp av boluskalkylatorn att beräkna behovet av insulin för både kolhydrater och blodsockernivå. Du kan dessutom välja att dosera hela mängden direkt eller dela upp den och dosera över tid (förlängd bolusdos). Kalkylatorn i pumpen hjälper dig att addera de olika kolhydraterna i en sammansatt måltid. Unikt för Tandem t:slim X2 insulinpump är att boluskalkylatorn automatiskt använder ditt senaste sensorvärde för att beräkna dosen (förutsatt att du har en aktiv CGM-session).

Unika fördelar:

 • Touchscreen i färg
 • Användarvänlig
 • Liten

Rubin medical användare t:slim

Designad
för hållbarhet

Tandem t:slim X2 insulinpump står för hållbarhet på flera olika sätt. Den har en mjukvara som går att uppdatera med nya funktioner, den har ett tåligt aluminiumskal som gör att den kommer hålla och se fräsch ut länge och att du slipper byta batterier innebär en stor besparing för miljön. Det inbyggda, laddningsbara batteriet har standard micro usb-anslutning så att du kan ladda via både vägguttag och t ex en dator. Batteriet har upp till en veckas drifttid och pumpen kan användas under laddning.

Den är konstruerad för att klara av flera års dygnetrunt-användning och för att kunna följa med dig på promenader, träningspass och annat som hör ett aktivt liv till.

Smart konstruktion
Insulinpumpen har ett slitstarkt skal i aluminium, skyddande kromlist och en display i slagtåligt, medicinskt klassat glas. Den är vattentålig, så du behöver inte oroa dig om den skulle råka bli våt. Pumpen är utformad så att insulinreservoaren utgör en del av pumpens släta, platta baksida. Inuti reservoaren finns en påse som rymmer hela 300 enheter insulin. Denna design möjliggör en stor insulinmängd trots pumpens lilla format. Reservoaren byter du ut varannan till var tredje dag. Insulinet doseras med hög precision via Tandems unika Micro Delivery™-teknologi.

Unika fördelar:

 • Laddningsbart batteri
 • Tåligt skal i aluminium
 • Rymmer 300 enheter insulin

Designad
för samarbete

Tandem t:slim X2 insulinpump är integrerad med CGM-systemet Dexcom G6. När du använder dem tillsammans får du ett system som kallas SAP (Sensor Augmented Pump). Förutom att mäta din glukosnivå informerar systemet när värdet rör sig uppåt eller nedåt och hur snabbt. Dexcom G6 behöver inte kalibreras och är godkänd för doseringsbeslut på sensorvärdet. Sensorn mäter i upp till 10 dagar. Behandling med paracetamol påverkar inte mätningen. Bluetooth möjliggör spegling av CGM-informationen till din smartphone. Det finns även möjlighet för anhöriga att följa glukosvärdet via smartphone.

Tandem t:slim X2 är kompatibel med analysprogrammet diasend® för enkel uppföljning med din vårdgivare.

Bättre kontroll med Basal-IQ och Control-IQ
Dexcom G6 är en viktig del i systemet vare sig du väljer Basal-IQ eller Control-IQ. Båda algoritmerna förutser din glukosnivå 30 minuter framåt och utifrån sensorvärdet kan Tandem t:slim X2 insulinpump sedan automatiskt justera insulindoseringen.

Unika fördelar:

 • Förutser din glukosnivå 30 minuter framåt

 • Sänder information var femte minut

 • Ger ett kalibreringsfritt system*

 • Godkänt för doseringsbeslut

 • Sensorn mäter i upp till 10 dagar

 • Kompatibelt med analysprogrammet diasend®

*Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta behandlingsbeslut.

rubin medical tandem tslim x2 trygghet

Designad
för trygghet

Som användare måste du kunna lita på de hjälpmedel du använder dig av till 100 procent. Tandem t:slim X2 insulinpump har en hög inbyggd säkerhet tack vare en programvara som förhindrar felaktig användning. Touchscreenen släcks automatiskt om den utsätts för oavsiktliga klick. Pumpen har ett inbyggt trygghetslarm som varnar vid insulintemperaturer under 2 °C och över 45 °C för att säkerställa att insulinet har fullgod effekt. Om du använder Dexcom G6 får du ta behandlingsbeslut på sensorvärdet. Med följarfunktionen kan du också låta dina anhöriga följa dina värden på distans via en smartphone*. För din trygghet finns Rubin Medicals support tillgänglig dygnet runt.

Precision och säkerhet
Inuti Tandem t:slim X2 insulinpump ryms en banbrytande konstruktion för dosering – Micro Delivery™-teknologi. Den har en kammare som fungerar som en sluss. Kolven hämtar insulin från reservoaren och via slussen doseras insulinet ut till slangen i små mängder. Det innebär att du aldrig har direktkontakt med hela insulinmängden i reservoaren (som rymmer upp till 300 enheter). Kammaren eliminerar risken för oavsiktlig dosering.

Unika fördelar:

 • Micro Delivery™-teknologi
 • Trygghetslarm
 • Följarfunktion* för anhöriga och vänner

* Kräver en kompatibel telefon och appen Follow.


Översikt funktioner

Insulinpumpen Tandem t:slim X2 är upp till 38% mindre än andra pumpar, och samtidigt full av stora funktioner:

 • Rymmer hela 300 enheter
 • Micro Delivery™-teknologi
 • Touchscreen med färgdisplay
 • Kompatibel med diasend
 • Uppdatera mjukvaran via dator
 • Standard micro usb-anslutning
 • Vattentålig
 • Slitstark aluminiumkonstruktion
 • Uppladdningsbart batteri
 • Inbyggd bluetooth

INFORMATIONSBROSCHYR

BRUKSANVISNING

Överlägsen överblick

Med Dexcom får du tydlig översikt.

1. Du får påminnelser när sensorvärdet är högre eller lägre än dina personliga gränsvärden.
2. Färgkodad trendkurva gör att du enkelt kan upptäcka trender. Du kan se kurvan 1, 3, 6, 12 och 24 timmar bakåt i tiden.
3. Dexcom låter dig fatta behandlingsbeslut utan att behöva ta fingerstick.
4. Trendpilen visar vart ditt värde är på väg och hjälper dig att agera i tid.
5. Mängden insulin i kroppen visas och hjälper dig att dosera rätt.
6. Visar status för Basal-IQ.
7. Röd skuggning indikerar att basaldosen är eller var stoppad av Basal-IQ-teknologin för den visade perioden.

Exemplet visar en pump med Basal-IQ-teknologi.

Testa insulinpumpen Tandem t:slim X2 i din mobil

Vare sig du är redo för en ny pump eller om du bara vill testa insulinpumpens enkla touchscreen i din mobil kan du göra det i vår demoapp.

Med den kostnadsfria appen t:simulator kan du testa och lära känna touchscreenen och funktionerna i insulinpumpen Tandem t:slim X2 via din smartphone. Du kan också låta din familj prova appen för att förstå hur pumpen fungerar. Om du låter ”Funktionstips” vara påslagen, får du appens viktigaste funktioner demonstrerade och förklarade för att du ska få en smidig start med pumpen.

Appen t:simulator är nu uppdaterad med en demonstration av hur Basal-IQ-teknologin fungerar. När du laddat ner appen väljer du om du vill testa pumpens funktioner med CGM-systemet Dexcom G6 och Basal-IQ-teknologi eller med Dexcom G5.

Ladda ner t:simulator för iPhone:

download t:simulator app rubin medical

Ladda ner t:simulator för Android:

download t:simulator app rubin medical google play

diasend rubin medical

Nedladdning till Diasend

Använd Diasend för att ladda ner data från din Tandem t:slim X2 insulinpump.* Du ser dina värden i diagram och grafer och du kan dela informationen med ditt vårdteam – även mellan dina besök.** Diasend är kostnadsfri för dig som användare.

*Du måste installera Diasend® Uploader för att kunna ladda upp dina data till ditt Diasend®-konto.
**Diasend® är kompatibelt med PC-datorer som körs med Windows® 7, 8, 10 och macOS X 10.9-10.14.


Ansvarsfull användning av Control-IQ-teknologi
Control-IQ-teknologin förhindrar inte alla höga och låga glukosvärden och ersätter inte måltidsbolus eller aktiv egenvård av diabetes. Om användarens CGM inte fungerar korrekt eller inte kan kommunicera med pumpen kan Control-IQ-teknologin inte förutsäga sensorvärden eller justera insulindoseringen. Patienter (användare) bör instrueras att alltid uppmärksamma symptom och blodsockernivåer och behandla därefter. Vänligen besök tandemdiabetes.com/tslimX2-use för mer information.

Viktig säkerhetsinformation: Varning: I USA begränsar lagen (Federal law) försäljning av eller beställning av t:slim X2 insulinpump, med Basal-IQ-teknologi och Control-IQ-teknologi till enbart läkare. t:slim X2 insulinpump, t:slim X2 insulinpump med Basal-IQ-teknologi och med Control-IQ-teknologi är avsedd för att användas av en enskild patient. t:slim X2 insulinpump, t:slim X2 med Basal-IQ-teknologi och Control-IQ-teknologi är indicerad för användning med Novorapid eller Humalog U-100-insulin. t:slim X2 insulinpump är kompatibel med olika teknologier, det är en ACE-pump (alternate controlled enabled) och den är avsedd för subkutan tillförsel av insulin, med inställda och variabla basalhastigheter, för hantering av diabetes mellitus hos personer som behöver insulin. Pumpen kommunicerar pålitligt och säkert med kompatibla, digitalt anslutna enheter, inklusive automatiserad insulindoseringsprogramvara. Den tar emot och bekräftar kommandon från dessa enheter.

t:slim X2 insulinpump med Basal-IQ-teknologi: När den används med en kompatibel kontinuerlig glukosmonitor (CGM), kan t:slim X2 insulinpumpen med Basal-IQ-teknologi användas för att pausa insulindoseringen baserat på CGM-sensoravläsningar. t:slim X2 insulinpumpen med Basal-IQ-teknologi är indicerad för användning hos individer som är 6 år och äldre.

t:slim X2 insulinpump med Control-IQ-teknologi: Control-IQ är avsedd att användas med en kompatibel integrerad kontinuerlig glukosmonitor (iCGM, såld separat) och ACE-pump för att automatiskt öka, minska och avbryta dosering av basalt insulin baserat på iCGM-avläsningar och förutsedda glukosvärden så kallade sensorvärden. Systemet kan också leverera korrigeringsbolus när sensorvärdet förutses överskrida ett fördefinierat värde. Control-IQ-teknologin är avsedd för hantering av typ 1-diabetes mellitus hos personer som är 6 år eller äldre.

VARNING: Control-IQ-teknologin ska inte användas av personer under 6 år. Det ska inte heller användas till patienter som använder mindre än 10 enheter insulin per dygn eller som väger mindre än 25 kilo.

Control-IQ-teknologi och t:slim X2 insulinpump med Basal-IQ-teknologi är inte indicerad för gravida kvinnor, personer som är i dialys eller kritiskt sjuka patienter. Användare av t:slim X2 insulinpumpen, t:slim X2 insulinpumpen med Basal-IQ-teknologi och Control-IQ-teknologi måste använda pumpen med CGM delen och alla andra systemkomponenter i enlighet med deras respektive bruksanvisning. De måste testa blodsocker enligt vårdgivarens rekommendationer och kunna räkna kolhydrater, upprätthålla tillräcklig egenvård för sin diabetes samt träffa sin vårdgivare regelbundet. Användaren ska ha tillräcklig syn och/eller hörsel för att kunna uppfatta och använda alla pumpfunktioner, inklusive varningar, larm samt påminnelser. Före MR, CT eller diatermi måste t:slim X2-pumpen, sändare och sensorn tas av.

För ytterligare viktig säkerhetsinformation, besök www.tandemdiabetes.com/safetyinfo.

KONTAKTA OSS

Vi är här för att hjälpa dig, vänligen kontakta oss