Tandem t:slim X2
En avancerad insulinpump designad för enkelhet

 • • Basal-IQ håller koll på glukosnivån utan kalibrering
 • • Uppdaterbar mjukvara – alltid senaste tekniken
 • • Lättanvänd touchscreen i färg
 • • Integrerad med Dexcom G6
 • • Laddningsbart batteri
 • • Tåligt skal i aluminium


Designad
för framtiden

Behandling med insulinpump ger användaren ett friare liv med bättre blodsockerkontroll, bättre hälsa och ökad livskvalité jämfört med behandling med insulinpenna*. Tillverkaren Tandem Diabetes Care är ett innovationsdrivet företag som löpande utvecklar nya och smarta funktioner. Med Tandem t:slim X2 erbjuder man marknadens första insulinpump med uppdaterbar mjukvara. Du kan enkelt uppdatera pumpen och få tillgång till nya funktioner. Det innebär att om din pump inte redan har Basal-IQ-teknologi kan du uppdatera den. På så sätt blir din nya insulinpump aldrig omodern.

Istället för att vänta på att byta till en helt ny pump uppdaterar du din Tandem t:slim X2 med den senaste tekniken via din dator i samråd med din klinik.

Unika möjligheter till optimering
Tandem t:slim X2 ger dig unika möjligheter att optimera insulintillförseln efter dina personliga förutsättningar och behov. Pumpen doserar insulin i små doser kontinuerligt dygnet runt (basaldos) precis på samma sätt som en frisk bukspottskörtel. I din personliga profil kan du enkelt ställa in basaldos, insulinkänslighet, kolhydratkvot och blodsockermål. Du kan lägga in upp till sex olika profiler i pumpen och i varje profil kan du ha upp till 16 olika tidssegment. Det här gör att du kan finjustera din insulinbehandling för alla tillfällen.

Unika fördelar:

 • Uppdaterbar mjukvara
 • Alltid med senaste tekniken

Bättre kontroll med Basal-IQ

Med Tandem t:slim X2 och Basal-IQ-teknologin får du mer tid att leva ditt liv utan att behöva oroa dig för lågt blodsocker. Tillsammans med Dexcom G6 håller pumpen koll på din glukosnivå oavsett om du jobbar, tränar eller sover.

Så här fungerar Basal-IQ-teknologin
Basal-IQ-teknologin förutser glukosnivån 30 minuter framåt. Om glukosnivån förväntas sjunka under 4,4 mmol/l, eller om sensorvärdet är 3,9 mmol/l eller lägre, pausar pumpen insulindoseringen. Doseringen återupptas sedan så fort glukosnivån börjar stiga igen.

Unika fördelar

 • Förebygger låg glukosnivå
 • Minskar oro för lågt blodsocker
 • Minskar risken för rekyl
 • Lätt att lära sig och lätt att använda
 • Kräver ingen kalibrering*

*Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta beslut om diabetesbehandling. Basal-IQ-teknologin underlättar livet med diabetes men ersätter inte en aktiv egenvård.

graf rubin medical

Minskad tid med låg glukosnivå
I den kliniska studien PROLOG med Tandem t:slim X2 visade användningen av Basal-IQ-teknologin en 31 % minskning av tid med låga sensorvärden (under 3,9 mmol/l), utan rekyl med höga värden. Deltagarna beskrev också systemet som lätt att lära sig och lätt att använda (1).

1) Forlenza GP, Li Z, Buckingham BA, Pinsker JE, et al. Predictive low glucose suspend reduces hypoglycemia in adults, adolescents, and children with type 1 diabetes in an at-home randomized crossover study: Results of the PROLOG trial [published online August 8, 2018]. Diabetes Care. doi:10.2337/dc18-0771

Nu kan jag lägga mindre
energi på min diabetes
Holly Down
Tandem t:slim X2
Läs mer

Den ger mig så enormt
många valmöjligheter
Mats Griph Läs mer

Med följarfunktionen kan dina anhöriga
följa dina värden på distans via smartphone

Pumpen är vattentålig, så du behöver inte
oroa dig om den skulle råka bli våt

Designad
för användaren

En insulinpump bör vara så intuitiv att den per automatik blir rätt använd. Tandem t:slim X2 är designad med just användarvänligheten i fokus och har bland annat en överskådlig och självinstruerande touchscreen i färg, ungefär som på en smartphone eller surfplatta. Pumpen är inte större än ett kreditkort och trots all den teknik som ryms inuti pumpen är den inte tjockare än 1,5 centimeter. Resultatet är att du kan bära pumpen precis så diskret som du vill, med de kläder du trivs bäst i.

INSTRUKTIONSFILMER

Allt samlat på en skärm
Med sin smarta touchscreen är Tandem t:slim X2 lättanvänd oavsett om du är förstagångsanvändare eller tidigare har haft en annan pump. Det är lätt att ställa in måltidsdoser (bolus). Du får hjälp av boluskalkylatorn att beräkna behovet av insulin för både kolhydrater och blodsockernivå. Du kan dessutom välja att dosera hela mängden direkt eller dela upp den och dosera över tid (förlängd bolusdos). Kalkylatorn i pumpen hjälper dig att addera de olika kolhydraterna i en sammansatt måltid. Unikt för Tandem t:slim X2 är att boluskalkylatorn automatiskt använder ditt senaste sensorvärde för att beräkna dosen (förutsatt att du har en aktiv CGM-session).

Unika fördelar:

 • Touchscreen i färg
 • Användarvänlig
 • Liten

Rubin medical användare t:slim

Designad
för hållbarhet

Tandem t:slim X2 är en insulinpump som står för hållbarhet på flera olika sätt. Den har en mjukvara som går att uppdatera med nya funktioner, den har ett tåligt aluminiumskal som gör att den kommer hålla och se fräsch ut länge och att du slipper byta batterier innebär en stor besparing för miljön. Det inbyggda, laddningsbara batteriet har standard micro usb-anslutning så att du kan ladda via både vägguttag och t ex en dator. Batteriet har upp till en veckas drifttid och pumpen kan användas under laddning. Den är konstruerad för

Den är konstruerad för att klara av flera års dygnetrunt-användning och för att kunna följa med dig på promenader, träningspass och annat som hör ett aktivt liv till.

Smart konstruktion
Insulinpumpen har ett slitstarkt skal i aluminium, skyddande kromlist och en display i slagtåligt, medicinskt klassat glas. Den är vattentålig, så du behöver inte oroa dig om den skulle råka bli våt. Pumpen är utformad så att insulinreservoaren utgör en del av pumpens släta, platta baksida. Inuti reservoaren finns en påse som rymmer hela 300 enheter insulin. Denna design möjliggör en stor insulinmängd trots pumpens lilla format. Reservoaren byter du ut varannan till var tredje dag. Insulinet doseras med hög precision via Tandems unika Micro Delivery™-teknologi.

Unika fördelar:

 • Laddningsbart batteri
 • Tåligt skal i aluminium
 • Rymmer 300 enheter insulin

Designad
för samarbete

Tandem t:slim X2 är den enda insulinpumpen som är integrerad med CGM-systemet Dexcom G6. När du använder dem tillsammans får du ett system som kallas SAP (Sensor Augmented Pump). Förutom att mäta din glukosnivå informerar systemet när värdet rör sig uppåt eller nedåt och hur snabbt. Dexcom G6 behöver inte kalibreras och är godkänd för doseringsbeslut på sensorvärdet. Sensorn mäter i upp till 10 dagar. Behandling med paracetamol påverkar inte mätningen. Bluetooth möjliggör spegling av CGM-informationen till din smartphone. Det finns även möjlighet för anhöriga att följa glukosvärdet via smartphone.

Tandem t:slim X2 är kompatibel med analysprogrammet diasend® för enkel uppföljning med din vårdgivare.

Bättre kontroll med Basal-IQ-teknologi och Dexcom G6
Basal-IQ-teknologin är Tandems nya funktion som förebygger låg glukosnivå. Funktionen förenklar din vardag genom att, med hjälp av Dexcom G6, förutse din glukosnivå och vid behov pausa och återuppta insulindoseringen medan du jobbar, tränar eller sover. Resultatet är att risken för lågt blodsocker minskas.

Unika fördelar:

 • Förutser din glukosnivå
 • Pausar och återupptar insulintillförseln automatiskt
 • Kalibreringsfritt
 • Godkänd för doseringsbeslut
 • Sensorn mäter i upp till 10 dagar
 • Kompatibel med analysprogrammet diasend®

Basal-IQ_dexcom rubin medical

rubin medical tandem tslim x2 trygghet

Designad
för trygghet

Som användare måste du kunna lita på de hjälpmedel du använder dig av till 100 procent. Tandem t:slim X2 har en hög inbyggd säkerhet tack vare en programvara som förhindrar felaktig användning. Touchscreenen släcks automatiskt om den utsätts för oavsiktliga klick. Pumpen har ett inbyggt trygghetslarm som varnar vid insulintemperaturer under 2 °C och över 45 °C för att säkerställa att insulinet har fullgod effekt. Om du använder Dexcom G6 får du ta behandlingsbeslut på sensorvärdet. Med följarfunktionen kan du också låta dina anhöriga följa dina värden på distans via en smartphone*. För din trygghet finns Rubin Medicals support tillgänglig dygnet runt.

Precision och säkerhet
Inuti Tandem t:slim X2 ryms en banbrytande konstruktion för dosering – Micro Delivery™-teknologi. Den har en kammare som fungerar som en sluss. Kolven hämtar insulin från reservoaren och via slussen doseras insulinet ut till slangen i små mängder. Det innebär att du aldrig har direktkontakt med hela insulinmängden i reservoaren (som rymmer upp till 300 enheter). Kammaren eliminerar risken för oavsiktlig dosering.

Unika fördelar:

 • Micro Delivery™-teknologi
 • Trygghetslarm
 • Följarfunktion* för anhöriga och vänner

* Kräver en kompatibel telefon och appen Follow.


Översikt funktioner

t:slim X2 är upp till 38% mindre än andra pumpar, och samtidigt full av stora funktioner:

 • Rymmer hela 300 enheter
 • Micro-Delivery® Teknologi
 • Touchscreen med färgdisplay
 • Kompatibel med diasend
 • Uppdatera mjukvaran via dator
 • Standard micro usb-anslutning
 • Vattentålig
 • Slitstark aluminiumkonstruktion
 • Uppladdningsbart batteri
 • Inbyggd bluetooth

INFORMATIONSBROSCHYR

Användarguide

Överlägsen överblick

Med Dexcom får du tydlig översikt.

1. Du får påminnelser när sensorvärdet är högre eller lägre än dina personliga gränsvärden.
2. Färgkodad trendkurva gör att du enkelt kan upptäcka trender. Du kan se kurvan 1, 3, 6, 12 och 24 timmar bakåt i tiden.
3. Dexcom låter dig fatta behandlingsbeslut utan att behöva ta fingerstick.
4. Trendpilen visar vart ditt värde är på väg och hjälper dig att agera i tid.
5. Mängden insulin i kroppen visas och hjälper dig att dosera rätt.
6. Visar status för Basal-IQ.
7. Röd skuggning indikerar att basaldosen är eller var stoppad av Basal-IQ-teknologin för den visade perioden.

Testa Tandem t:slim X2 i din mobil

Vare sig du är redo för en ny pump eller om du bara vill testa Tandems enkla touchscreen i din mobil kan du göra det i vår demoapp.

Med den kostnadsfria appen t:simulator kan du testa och lära känna touchscreenen och funktionerna i Tandem t:slim X2 via din smartphone. Du kan också låta din familj prova appen för att förstå hur pumpen fungerar. Om du låter ”Funktionstips” vara påslagen, får du appens viktigaste funktioner demonstrerade och förklarade för att du ska få en smidig start med pumpen.

Appen t:simulator är nu uppdaterad med en demonstration av hur Basal-IQ-teknologin fungerar. När du laddat ner appen väljer du om du vill testa pumpens funktioner med CGM-systemet Dexcom G6 och Basal-IQ-teknologi eller med Dexcom G5.

Ladda ner t:simulator för iPhone:

download t:simulator app rubin medical

Ladda ner t:simulator för Android:

download t:simulator app rubin medical google play

Följ upp dina värden med diasend

Diasend är det mest använda systemet för digital interaktion mellan dig och din vårdgivare. Både Tandem t:slim X2 och Dexcom är kompatibla med diasend. Efter att ha laddat ner diasends programvara till din dator använder du pumpens usbanslutning för att ladda ner informationen från din pump. Informationen blir då synlig för din vårdgivare som kan analysera tillsammans med dig för att förbättra och optimera din behandling.

KONTAKTA OSS

Vi är här för att hjälpa dig, vänligen kontakta oss