Control-IQ-teknologi för mer tid inom målområdet

Control-IQ™-teknologin är utvecklad för att ge dig bättre kontroll och mer tid inom målområdet 3,9-10 mmol/l*. TIR (Time In Range), eller tid inom målområdet, är ett viktigt mått för att förebygga framtida diabeteskomplikationer, och som en allmän riktlinje bör man ligga inom målområdet 3,9–10 mmol/l under minst 70 procent av tiden.

*Sensorvärden

Så här justerar Control-IQ doseringen

Med data från Dexcom CGM justerar Control-IQ-teknologin i Tandem t:slim X2™ insulinpump insulindoseringen efter vad sensorvärdet förutses vara om 30 minuter. Utifrån dessa data kan insulinpumpen öka, minska och pausa insulindoseringen.

Som ytterligare hjälp för att undvika höga och låga glukosnivåer kan systemet också ge dig automatisk korrektionsbolus.

Ikoner på skärmen i din Tandem t:slim X2 insulinpump visar i realtid hur insulinpumpen anpassar insulindoseringen beroende på dina sensorvärden och inställningar i din Personliga profil.

 

Lättöverskådlig display

Exempel på hur displayen på din Tandem t:slim X2 insulinpump kan se ut vid användning tillsammans med Dexcom CGM och Control-IQ-teknologi.

1. Trendgraf över dina sensorvärden
2. Den senaste glukosavläsningen
3. Trendpilen visar om glukosnivån är jämn, på väg upp eller ner
4. Diamantikonen visar status för Control-IQ-teknologi
5. Visar att aktivitetsprofil Sömn eller Träning har aktiverats
6. Röd skuggning visar att basaldosen har pausats
7. Normal bolus
8. Automatisk korrektionsbolus
9. Förlängd bolus

Bättre sömn med Control-IQ-teknologin

Visste du att inte bara kost och motion påverkar blodsockret utan att även sömnen har stor påverkan på kroppens sockerreglering?

Många av våra användare vittnar om en starkt förbättrad sömn sedan de börjat använda Control-IQ-teknologin.

Läs om bättre sömn med Control-IQ-teknologi

Det enkla sättet att förebygga höga och låga glukosnivåer

En sexmånaders studie för att utvärdera effekt på tid inom målområdet publicerad i New England Journal of Medicine visar att Control-IQ-teknologin är effektiv och enkel att använda (1,2). I studien deltog 112 slumpvis utvalda patienter med diagnostiserad typ 1-diabetes sedan minst ett år.

Referenser:
1) Brown SA, Kovatchev BP, Raghinaru D, et al. Six-month randomized, multicenter trial of closed-loop control in type 1 diabetes. N Eng J Med. 2019;381(18):1701-1717.
2) Brown, S. Clinical acceptance of the artificial pancreas: Glycemia outcomes from a 6-month multicenter RCT. 2019 ADA 79th Scientific Sessions, San Francisco, CA.