Dexcom G6 CGM som en del av ditt insulinpumpsystem

Få ut mer av din Tandem t:slim X2™ insulinpump med kontinuerlig glukosmätning. Dexcom CGM är den del av ditt insulinpumpsystem som mäter glukosnivån och skickar information till insulinpumpen var femte minut. Med Dexcom G6 CGM och Tandem t:slim X2 insulinpump får du ett komplett system, där Dexcom ger insulinpumpen noggranna värden att arbeta efter.

Noggrann, kalibreringsfri* mätning

CGM står för kontinuerlig glukosmätning. Till skillnad från blodsockermätning mäter ett CGM-system ditt glukosvärde i vävnadsvätska kontinuerligt. För dig som har typ 1-diabetes är det kliniskt bevisat att användningen av CGM leder till jämnare och lägre blodsockernivåer och ett förbättrat välbefinnande.** 

Med Dexcom G6 CGM får du veta om ditt glukosvärde är på väg upp eller ner och hur snabbt. Informationen skickas till din Tandem t:slim X2 insulinpump som anpassar insulindoseringen automatiskt. Tack vare systemets noggrannhet är Dexcom G6 CGM godkänt för att fatta doseringsbeslut på sensorvärdet, vilket betyder att du inte behöver sticka dig i fingret för kalibrering. Ett CGM-system kan inte helt eliminera behovet av traditionella blodsockermätningar, men med Dexcom kan du minska antalet mätningar.

* Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta beslut om diabetesbehandling.
** ”Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy…”, The GOLD Randomized Clinical Trial, Lind mfl 2017.

Sensorn mäter

Sensorn för du med hjälp av den medföljande applikatorn enkelt in precis under huden på magen, baksidan av överarmen (godkänt från 2 år och uppåt) eller övre delen av skinkorna (godkänt från 2 till 17 år). Appliceringsnålen är en av de tunnaste på marknaden och kan jämföras med nålen i ett infusionsset. Sensorn är vattenresistent och godkänd för användning i upp till 10 dagar innan den behöver bytas.

Sändaren överför data

Sändaren som du enkelt sätter fast i sensorn är batteridriven och har en användningsperiod på 90 dagar. Sändaren skickar över dina värden var femte minut till insulinpumpen (och en smartenhet om det används) där du kontinuerligt kan läsa av dem. I pumpens display kan du se sensorvärde och trendpil. Sensorvärdet överförs också automatiskt till pumpens boluskalkylator. ***

***sensorvärde och trendpil måste finnas tillgängligt i pumpens display.

Enkelt att avläsa sensorvärden

Exempel på hur displayen på din Tandem t:slim X2 insulinpump kan se ut vid användning tillsammans med Dexcom CGM och Control-IQ™-teknologi.

1. Trendgraf över dina sensorvärden.
2. Den senaste glukosavläsningen.
3. Trendpilen visar om glukosnivån är jämn, på väg upp eller ner.
4. Diamantikonen visar status för Control-IQ-teknologi.
5. Visar att aktivitetsprofil Sömn eller Träning har aktiverats.
6. Röd skuggning visar att basaldosen har pausats.
7. Normal bolus.
8. Automatisk korrektionsbolus.
9. Förlängd bolus.

Mobilapp och följarfunktion

Med appen Dexcom G6 kan du förutom i din insulinpump även följa dina glukosvärden i din smartphone eller annan smartenhet. Som en extra trygghet kan du också låta familj och vänner följa dina värden via appen Dexcom Follow (upp till tio personer).

Se lista över kompatibla enheter

Dexcoms statussida 

Vi vill tipsa dig om Dexcoms statussida som upplyser dig om driftinformation på de olika Dexcom-apparna. Sidan är till stor hjälp om man upplever att en eller flera Dexcom-appar inte fungerar.

Klicka här för att komma till statussidan