Dexcom G7 CGM som en del av ditt insulinpumpsystem

Dexcom G7 CGM är den del av ditt insulinpumpsystem som mäter glukosnivån och skickar information till insulinpumpen var femte minut. Dexcom G7 CGM är en ”allt-i-ett” sensor och sändare som är 60 % mindre än Dexcom G6. Med Dexcom G7 CGM och Tandem t:slim X2™ insulinpump får du ett komplett system som ger dig överblick och kontroll på din diabetesbehandling.

FÖRDELAR MED CGM

Noggrann, kalibreringsfri* mätning

CGM står för kontinuerlig glukosmätning. Till skillnad från blodsockermätning mäter ett CGM-system ditt glukosvärde i vävnadsvätska kontinuerligt. För dig som har typ 1-diabetes är det kliniskt bevisat att användningen av CGM leder till jämnare och lägre blodsockernivåer och ett förbättrat välbefinnande.** 

Med Dexcom G7 CGM får du veta om ditt glukosvärde är på väg upp eller ner och hur snabbt. Informationen skickas till din Tandem t:slim X2 insulinpump som anpassar insulindoseringen automatiskt. Tack vare systemets noggrannhet är Dexcom G7 CGM godkänt för att fatta doseringsbeslut på sensorvärdet, vilket betyder att du inte behöver sticka dig i fingret för kalibrering. Ett CGM-system kan inte helt eliminera behovet av traditionella blodsockermätningar, men med Dexcom kan du minska antalet mätningar.

* Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta beslut om diabetesbehandling.
** ”Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy…”, The GOLD Randomized Clinical Trial, Lind mfl 2017

 

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Mäter och skickar information

Dexcom G7 CGM är en ”allt-i-ett” sensor och sändare. Den appliceras med hjälp av den medföljande applikatorn. För åldrarna 2-6 år kan placering på överarmens baksida, magen eller skinkans övre del användas. För barn över 6 år och vuxna placeras sensorn på baksidan av överarmen eller på magen. Appliceringsnålen är en av de tunnaste på marknaden och kan jämföras med nålen i ett infusionsset. Sensorn är vattenresistent och godkänd för användning i upp till 10 dagar innan den behöver bytas.

Dina värden skickas till insulinpumpen var femte minut (och en smartenhet om det används) där du kontinuerligt kan läsa av dem. I pumpens display kan du se sensorvärde och trendpil. Sensorvärdet överförs också automatiskt till pumpens boluskalkylator. ***

***sensorvärde och trendpil måste finnas tillgängligt i pumpens display.

Designad för din komfort

Dexcom G7 CGM är pålitlig, kräver inga fingerstick för kalibrering och mäter i upp till 10 dagar.

  • ”Allt-i-ett” sensor och sändare – smidigt och enkelt.
  • 60 % mindre än Dexcom G6.
  • Enkel applicering med applikator.
  • Snabb uppvärmningstid – endast 30 minuter – det ger mer tid med sensorvärden och hjälp av systemet.
  • 12 timmars extra tid vid sensorbyte – flexiblare sensorbyte när det passar dig bäst.

Följ dina värden i pumpen

Exempel på hur displayen på din Tandem t:slim X2 insulinpump kan se ut vid användning tillsammans med Dexcom CGM och Control-IQ™-teknologi.

1. Trendgraf över dina sensorvärden.
2. Den senaste glukosavläsningen.
3. Trendpilen visar om glukosnivån är jämn, på väg upp eller ner.
4. Diamantikonen visar status för Control-IQ-teknologi.
5. Visar att aktivitetsprofil Sömn eller Träning har aktiverats.
6. Röd skuggning visar att basaldosen har pausats.
7. Normal bolus.
8. Automatisk korrektionsbolus.
9. Förlängd bolus.

Följ dina värden i mobilen

Med appen Dexcom kan du följa dina värden i din mobil och som extra trygghet kan dina anhöriga följa dina värden med appen Dexcom Follow.

  • Ny och förbättrad mobilapp med data, trender och Time in range.
  • Upp till 10 följare.
  • Delning av glukosvärden ger extra trygghet.
  • För ytterligare trygghet kan den som följer anpassa sina egna varningar.

Ladda ner appen Dexcom för iPhone

Ladda ner appen Dexcom för Android

Ladda ner Dexcom Follow för iPhone

Ladda ner Dexcom Follow för Android

Lista över kompatibla enheter

Vi vill tipsa dig om Dexcoms statussida som upplyser dig om driftinformation på de olika Dexcom-apparna. Sidan är till stor hjälp om man upplever att en eller flera Dexcom-appar inte fungerar.

Gå till Dexcoms statussida