30 Apr 2021

Viktig information angående Eversense XL långtids-CGM

Rubin Medical distribuerar Eversense XL långtids-CGM i Sverige under ett distributionsavtal med den amerikanska tillverkaren Senseonics. Senseonics har beslutat om en omorganisation av sin verksamhet, vilket bl.a. innebär att den globala distributionen av Eversense kommer att skötas av Ascensia Diabetes Care.

Rubin Medicals distributionsavtal kommer därför inte att förnyas när avtalstiden löper ut och distributionsrättigheterna för Sverige kommer att tas över av Ascensia från och med den 1 juni 2021.

Rubin Medical är stolta och glada över resan vi gjort tillsammans med Senseonics och Eversense. Rubin Medical var först i världen med att lansera Eversense långtids-CGM, och denna produkt har förenklat tillvaron för så många som lever med typ 1 diabetes. Nu lämnar vi med varm hand över ansvaret till Ascensia och är övertygade om att de kommer att säkra en trygg övergång.

Med blicken mot framtiden
Rubin Medical har alltid användaren i fokus när vi väljer de bästa och mest innovativa produkterna på marknaden. Nu fortsätter vi att fokusera på den avancerade insulinpumpen Tandem t:slim X2™ som är enkel att använda. Det är den första insulinpumpen som kan mjukvaruuppdateras i hemmet. Tillsammans med Dexcom G6 CGM bildar insulinpumpen ett system som förenklar användarnas vardag och hjälper dem att få bättre kontroll över sin diabetesbehandling.

Har du frågor är du som vanligt välkommen att kontakta oss på telefon 040-15 54 80 eller e-post info@rubinmedical.se