16 Apr 2019

Uppdaterad Eversense CGM app

Nu finns det en uppdaterad Eversense CGM app version tillgänglig i Apple App Store och Google Play. För bästa prestanda är det viktigt att du uppdaterar din app till denna version:

  • iOS SW version 5.4.107
  • Android SW version 1.0.409

Följande är förbättringar till den nya appen:

  • Färre steg för att lägga till kalibreringar (samt möjlighet att lägga till kalibreringsnotering)
  • Uppdateringar vad gäller återanslutning av Bluetooth
  • Automatisk justering av kalibreringspåminnelser baserat på tidszoner
  • Stör ej funktionen försätter nu både app och sändare i stör ej-läge
  • Nu kompatibel med Apple Watch 4
  • Batteriindikator tillagd till iWatch
  • Fler spännande produktförbättringar är på väg! Håll koll på vår hemsida och FB sida för mer information om detta.

Har du ytterligare frågor kontakta oss på 040-15 54 80.