02 feb 2017

Eversense på Endokrindagarna i Uppsala

Just nu äger Endokrindagarna rum i Uppsala. Här ges möjlighet för endokrinologer och endokrinsjuksköterskor att träffas och diskutera framtida forskningssamarbeten och hur vården ytterligare kan förbättras. Vi finns såklart på plats som utställande företag. En av alla intressanta föreläsningar som ges är ”Diabetes typ 1 – nyheter inom teknik och IT”. Jarl Hellman, överläkare vid sektionen för endokrinologi och diabetesvård, Akademiska sjukhuset pratade bl a om Eversense som är världens första långtids CGM med en implanterbar sensor. Läs gärna mer här.