17 Apr 2019

Diasend Uploader och CGM historik från Tandem t:slim X2

Nu kan du som använder Tandem t:slim X2 tillsammans med Dexcom G5 ladda ner pumpens all historik hemifrån via Diasend Uploader. Det innebär att du kan se pumpens doseringshistorik och nu även CGM-historik. Det enda du behöver göra är att uppdatera Diasend Uploader, detta kommer automatiskt upp nästa gång du öppnar Diasend Uploader på din dator.