19 jan 2023

We stand together against diabetes type 1!

För oss på Rubin Medical är det viktigt att bidra till en enklare och tryggare vardag för dig som lever med typ 1-diabetes. Vi erbjuder diabeteshjälpmedel för ett bättre liv, men vi nöjer inte oss där.

Vi har sedan en tid tillbaka valt att sponsra den ideella föreningen ”Together against diabetes1” (T.A.D.1) vars syfte är att stötta, stärka och underlätta vardagen för personer med typ 1-diabetes genom sina olika projekt.

I T1D-appen kan du hitta mängder av artiklar, kolhydratlistor, dosräknare samt utbildningsmaterial för kollegor och vänner. Appen har laddats ner mer än 100 000 gånger och är ett hjälpmedel i vardagen för många.

T.A.D.1 har designat en ryggsäck med ett fack var till allt som behövs under en dag för personer med typ 1-diabetes. När alla fack är fulla, är det ett tecken på att du fått med dig det du behöver.

Sedan april 2019, delas T1D-ryggsäcken kostnadsfritt ut till alla nydebuterade barn via landets kliniker och sedan hösten 2021 även till en del vuxna. Väskan är förifylld med nyttiga informationsblad.

Under 2023 lanserar T.A.D.1 även T1D-säker skola och idrottsförening som är en gratis online baserad utbildning i typ 1-diabetes för skolpersonal och idrottsledare.

Med hjälp av sponsorer kan appen hållas levande, ryggsäckar kan fortsatt delas ut och viktiga utbildningar kan skapas.

För att dra vårt strå till stacken, åkte Rubin Medicals produktspecialister Janet och Sara till Växjö för att hjälpa till med att packa ryggsäckar.

Du kan läsa mer om T.A.D.1 och deras pågående projekt här: https://www.tad1.se/