07 mar 2022

Vi stöttar Spare a Rose för Ukraina

Människor i en nödsituation kan ha svårare att få tag i insulin. Med anledning av kriget i Ukraina har vi valt att stötta Insulin for Life, en registrerad välgörenhetsorganisation med över två decenniers erfarenhet av att tillhandahålla insulin- och diabetestillbehör till länder med mindre resurser och som är i nödsituationer. Initiativet Spare a Rose för Ukraina kommer att pågå under hela mars 2022, med alla donationer öronmärkta för att stötta personer med diabetes i och utanför Ukraina. Vi har även valt att stötta UNHCR.

Våra tankar går till alla människor i utsatta situationer och så klart tänker vi lite extra på dem som har typ 1-diabetes.

Här kan du läsa mer om https://www.insulinforlife.org/https://sparearose.org/och https://www.unhcr.org/