13 mar 2020

Rubin Medical har inte några leveransstörningar pga Corona viruset

Med anledning av de senaste nyheterna om spridningen av Coronavirus (COVID-19) har många Tandem-användare uttryckt oro över den pågående tillgängligheten av infusionsset, reservoarer och andra tillbehör.
Rubin Medical har inte några leveransstörningar pga Corona viruset. Vi har löpande kontakt med våra tillverkare/leverantörer och det finns inte någon indikation om kommande leveransstörningar.
Vi följer de rekommendationer som kommer från myndigheterna och gör löpande bedömningar kring vår verksamhet.

För att alla som behöver våra produkter skall få sina leveranser inom normala leveranstider ber vi användare att inte bunkra. På det sättet kan leveranser ske löpande enligt normala beställnings- och leveransmönster. Vi kommer maximalt att leverera 3-4 månaders förbrukning åt gången för att minimera risken för leveransstörningar orsakade av bunkring.