19 maj 2023

Placering av Dexcom G6 sensor – hur viktigt är det?

Dexcom G6-sensorn har i uppgift att mäta glukosvärdet i vävnadsvätskan under huden. För att sensortråden ska kunna mäta korrekta glukosvärden behöver sensorn vara optimalt placerad och cirkulationen runt sensortråden måste vara god.

Om cirkulationen runt sensortråden tillfälligt påverkas eller om sensortråden ”flyttas” ur sitt läge finns det risk för att sensorn inte kan mäta något glukosvärde (CGM ej tillgängligt/tre streck/tillfälligt sensorfel) eller visar ett falskt lågt sensorvärde.

Vad kan du göra för att ge sensorn bra förutsättningar för mätning?

  • Det är viktigt att förbereda huden där du tänker placera nästa sensor. Smörj huden med mjukgörande kräm och sluta smörja huden 2 dagar innan ny sensor placeras.
  • Tvätta och torka händerna och rengör platsen för sensorn med en alkoholservett kort innan du placerar sensorn. Viktigt att huden torkar helt efter rengöring innan man applicerar sensorn.
  • Applicera sensorn på en plats på kroppen så att den inte hamnar i ett hudveck, under byxlinningen eller skärp. För åldrarna 2–17 år kan placering på mage, överarm och övre delen av skinkan användas. För vuxna placeras sensorn på magen eller överarmen.
  • Undvik att placera sensorn på hud med ärrvävnad eller bristningar.

Placerar man sensorn på ärrvävnad, kan sensortråden visa felaktigt eller inget sensorvärde. Du kan undvika att få ärrvävnader genom att skifta plats på din sensor vid varje byte.

Om du behöver vidare råd kring var du kan placera dina sensorer ber vi dig kontakta din klinik.