Max, Supply Chain Manager

Max -

Max arbetar som Supply Chain Manager hos Rubin Medical. Max har arbetat på Rubin Medical sedan 2017 och arbetade först som lagermedarbetare. Tack vare hårt arbete, en expansiv fas samt Rubin Medicals vilja av att utveckla personal har Max tagit sig an rollen som Supply Chain Manager.

Vad gör en Supply Chain Manager?

– Det roligaste med min tjänst är att den är väldigt bred och dagarna kan ofta se olika ut.

En del av mitt dagliga arbete består av att se till så att leveranskedjan från inköp till att användaren får sina produkter, fungerar.

Detta involverar beräkning av antalet produkter som måste beställas in under en viss tidsperiod, möten med leverantörer och transportörer, inköp och distribution.

Jag ansvarar även för leverans- och informationskedjan och ser till att allt flyter på i ordning, från A till Ö. En fungerande leverans- och informationskedja är viktigt för att våra användare ska känna sig trygga och lita på att deras produkter anländer i tid.

Vad är din yrkesbakgrund?

– Jag har tidigare jobbat inom industri, mer specifikt inom produktion och även transport, vilket jag är övertygad om har gagnat mig i min rollutveckling som Supply Chain Manager. Att ha en bred yrkesmässig grund att stå på tror jag har underlättat mycket för mig för att kunna se helhetsperspektivet i leveranskedjan och få flödena att fungera.

Du har varit anställd hos Rubin Medical sedan år 2017. Vad har fått dig att stanna kvar?

– Chansen att få jobba med något som påverkar människors liv på ett så konkret sätt i kombination med snabb tillväxt tack vare en innovativ produkt och dedikerade kollegor, gör utan tvekan Rubin Medical till den bästa arbetsgivare jag haft. Det känns verkligen som att man gör skillnad i sitt dagliga arbete.

Känslan av att få hjälpa människor med typ 1-diabetes till en tryggare vardag, och möjligheten till att få bidra till att försöka underlätta användares liv är definitivt det bästa med mitt jobb.

”Rubinhjärtat” är inte bara ett internt myntat uttryck och något som står på vår hemsida, det är något som verkligen sitter i väggarna och i personalen. ”Rubinhjärtat” är något vi har med oss i allt vi gör.