27 sep 2023

Kompabilitet – Dexcom

Kom ihåg att du själv ansvarar för att kontrollera om din telefon är kompatibel med Dexcoms appar/produkter.  Detta är extra viktigt att tänka på när man ska köpa en ny telefon eftersom en del av de nya modellerna ännu inte är kompatibla.

Du hittar informationen på Dexcoms kompabilitetssida. https://www.dexcom.com/compatibility

Det är även viktigt att du kontrollerar iOS-versionen (Apple) eller OS versionen samt SM nummer (Android).