07 jan 2021

För dig som är Eversenseanvändare – underhåll av server

Lördagen den 9 januari, kommer Senseonics påbörja underhållsarbete i sina servrar för Eversense. Molnbaserad kommunikation kommer att påverkas. Underhållsarbetet kommer att pågå i 24 – 48 timmar med start vid kl. 01.00 den 9/1. För alla Eversenseanvändare innebär det begränsad eller ingen åtkomst till Eversense NOW, Eversense DMS och Eversense DMS Pro.

Observera att så länge man förblir inloggad i Eversense-appen, kommer anslutningen till smartsändaren att fungera som vanligt och användare kommer att ha kontinuerlig åtkomst till CGM-data i realtid.

Läs mer om hur underhållsarbetet påverkar dig och din användning av Eversenseapplikationer här: Server update | Senseonics (eversensediabetes.com)