21 Apr 2023

Tandem t:slim X2-användare har hjälpt till att bespara 20 miljoner batterier från soptippar

Tandem t:slim X2-användare, har hjälpt till att bespara 20 miljoner batterier från soptippar.

På Earth day är vi på Rubin Medical stolta distributörer av marknadens första uppladdningsbara insulinpump, Tandem t:slim X2™ som tillsammans med Dexcom G6 CGM bildar ett system.

Tack vare pumpens uppladdningsbara batteri, har Tandem t:slim X2 -användare lyckats bespara 20 miljoner engångsbatterier från världens soptippar.

I batterier skapas en kemisk reaktion för att lagra och producera energi. Kemikalierna som används för att skapa reaktionen kan skada miljön om batterierna inte kasseras på korrekt sätt. Batterier som kan återanvändas och laddas, likt batteriet i Tandem t:slim X2 insulinpumpen lämnar därför mindre miljöavtryck.

Historiskt har man behövt byta ut sin insulinpump för att ta del av uppgraderingar/uppdateringar. Insulinpumpen Tandem t:slim X2 är marknadens första insulinpump med uppdateringsbar mjukvara. Med hjälp av en dator har 200 000 Tandem t:slim X2 -användare fått sin insulinpump uppdaterad med ny mjukvara* och tillgång till nyutvecklade funktioner utan att behöva byta pump.

Det innebär att färre skärmar, batterier och kretskort har producerats och 400 000 färre försändelser har skickats. Siffrorna ökar konstant i relation till att fler börjar använda insulinpumpssytemet Tandem t:slim X2 med Dexcom G6 CGM.

Tandem Diabetes Care jobbar på att vara miljövänliga i alla aspekter och har därför även justerat förpackningen av reservoaren för att minska storleken på Tyvekpåsen (plast) som fylls med insulin i reservoaren.

Vi kan alla göra skillnad genom att ersätta engångsbatterier med återvinningsbara, uppladdningsbara batterier. Att använda uppladdningsbara batterier kan leda till en rad fördelar och se till att färre engångsbatterier hamnar på soptippar.

__________________________________________________________________________________

Obs: Det här inlägget publicerades ursprungligen i april 2016 och uppdateras varje år i samband med Earth day.

*Mjukvaruuppdatering sker i samråd med din klinik och under gällande garantitid.

Källa: Tandem Diabetes Care