21 jan 2022

100 år sedan första insulinbehandlingen

I januari i år firar vi att det är hundra år sedan den första patienten i världen fick en insulininjektion. Leonard Thompson, en 14-åring med typ 1-diabetes, var mycket svårt sjuk och ansågs inte ha långt kvar att leva, men två timmar efter att ha fått en injektion med insulin så sjönk Leonard Thompsons blodsocker dramatiskt och han blev piggare och mådde genast bättre. Livet kom tillbaka.

Tidigare hade sjukdomen endast behandlats genom olika typer av dieter, som ofta utmynnade i svält. Det var Frederick Banting och den 21-årige medicinstudenten Charles Best som till slut knäckte koden hur man kunde utvinna insulin ur hundpankreas och injicera det på människa.

Sedan den första injektionen med insulin har tekniken gjort stora framsteg och idag har vi insulinpumpar med avancerad teknik som tillsammans med kontinuerlig glukosmätning (CGM) kan förutse glukosnivån och automatiskt anpassa insulindoseringen för att få bättre kontroll över diabetesbehandlingen. Men jakten på orsaken till sjukdomen och ett botemedel fortgår.

På Diabetesförbundets hemsida hittar du intressant läsning om både insulinets spännande historia och om diabetesforskning.

https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/insulinets-historia/