Dexcom G6

ger bättre kontroll

CGM står för kontinuerlig glukosmätning och till skillnad från blodsockermätning mäter CGM-system ditt glukosvärde i vävnadsvätska kontinuerligt. Med Dexcom G6 får du veta om ditt glukosvärde är på väg upp eller ner och hur snabbt, utan att behöva sticka dig i fingret för kalibrering. Resultatet är att du får en bättre överblick och kontroll på din diabetes. Det har visat sig att användningen av CGM hos personer med diabetes typ 1 leder till jämnare och lägre blodsockernivåer, högre välbefinnande och en större nöjdhet med behandlingen*.

Tidigare har man normalt behövt komplettera med blodsockermätning men här har Dexcom tagit ytterligare ett steg i utvecklingen. Det nya Dexcom G6®-systemet är kalibreringsfritt och godkänt för att fatta behandlingsbeslut på sensorvärdet **.

* ”Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy…”, The GOLD Randomized Clinical Trial, Lind mfl 2017.
** Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta beslut om diabetesbehandling.

Mage-tjej_dexcom rubin medical

Unika fördelar:

  • Kalibreringsfritt
  • Sensorn mäter upp till 10 dagar
  • Sänder sensorvärden till pumpen var 5:e minut
  • Godkänd för att fatta behandlingsbeslut på sensorvärdet
  • Sensorvärdet överförs automatiskt till pumpens boluskalkylator
  • Följ enkelt värdet via smartphone och med följarfunktion
  • Paracetamol påverkar inte mätningen

Välkommen till en enklare vardag

Insulinpumpen Tandem t:slim X2 och Dexcom G6 CGM är ett system som utvecklats för att förenkla din vardag och hjälpa dig att må bättre. Genom att systemet förutser din glukosnivå och anpassar insulindoseringen får du bättre kontroll över din diabetesbehandling och mer tid över till annat. Insulinpumpen är hjärtat i systemet och i den här kan du bekanta dig med alla dess fördelar.

Olika funktioner beroende på dina behov

Genom att använda Tandem t:slim X2 insulinpump tillsammans med Dexcom G6 får du ett kalibreringsfritt system som automatiskt förutser din glukosnivå och justerar din insulindosering. För att täcka in olika användares behov finns insulinpumpen med två typer av mjukvara, som skiljer sig åt i funktioner och möjligheter.

Control-IQ-teknologi

Mer tid inom målområdet

Tandem t:slim X2 insulinpump med Control-IQ-teknologi kan utifrån sensorvärden och personliga inställningar öka, minska och pausa insulindoseringen. Control-IQ förebygger både höga och låga glukosnivåer för att ge dig mer tid inom målområdet.

Läs mer om Tandem t:slim X2 insulinpump med Control-IQ-teknologin.

Basal-IQ-teknologi

Förutser, pausar, återupptar

Tandem t:slim X2 insulinpump med Basal-IQ-teknologi förutser din glukosnivå för att vid behov pausa och återuppta insulindoseringen. Med Basal-IQ får du ett system som på ett enkelt sätt förebygger låga glukosnivåer.

Läs mer om Tandem t:slim X2 insulinpump med Basal-IQ-teknologin.

Kalibreringsfritt

Dexcom G6 är fabrikskalibrerad vilket innebär att du inte behöver sticka dig i fingret för kalibrering. Detta är en välkommen nyhet då många upplever fingersticken som besvärliga. Ett CGM-system kan inte helt eliminera behovet av traditionella blodsockermätningar, men med Dexcom G6 kan du minska antalet mätningar*.

*Om dina glukosvarningar och avläsningar från G6 inte matchar dina symptom eller förväntningar ska du använda en blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut.

Din familj och vänner kan följa dig

Med Dexcom G6 Appen kan du se dina glukosvärden i en smartenhet. Du kan även låta dina anhöriga och vänner följa dina glukosvärden i sin smartenhet även när ni är långt ifrån varandra. Du kan ha upp till 5 följare* och maximera din diabetesbehandling och få extra trygghet.

* Som följare behöver du appen Follow

KOMPATIBLA ENHETER

Ny, mindre sändare

Sändaren i Dexcom G6 är liten och tunn med en 28 % lägre profil jämfört med Dexcom G5. Sändaren är batteridriven och det är bara sensorn som byts. Sändaren återanvänds och har en användningsperiod på 3 månader. Den sänder trådlöst dina CGM-värden direkt till pumpen, så att du kan läsa av dem på displayen.

10 dagars mätperiod i varje sensor

Sensorn är godkänd för användning i 10 dagar. Sensorn sätts i underhudsfettet på magen (från 2 år och uppåt) eller på övre delen av skinkorna (för åldrarna 2-17 år) och sändaren snäpps sedan fast i sensorn.

Ny applikator med enhandsfattning

En ny, praktisk applikator med enhandsfattning för snabbt och enkelt in sensorn alldeles under huden.

Tunn appliceringsnål

Appliceringsnålen för sensorn är en av de tunnaste på marknaden. Storleken kan närmast jämföras med nålen i ett infusionsset. Sensorn levereras med en integrerad applikator (ett allt-i-ett system) och är till för engångsbruk.

Doseringsbeslut och utmärkt noggrannhet

Tack vare att sensorn har en utmärkt noggrannhet 1 är systemet godkänt för att fatta doseringsbeslut på sensorvärdet. För att göra det så enkelt som möjligt för dig vid bolusdosering så överförs ditt sensorvärde automatiskt till pumpens boluskalkylator. Behandling med paracetamol påverkar inte mätningen.

1) Wadwa RP, Laffel LM, Shah VN, Garg SK. Accuracy of a Factory-Calibrated, Real-Time Continuous Glucose Monitoring System During 10 Days of Use in Youth and Adults with Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2018. 2018;20(6):395-402.

diasend rubin medical

Nedladdning till Diasend

Använd Diasend för att ladda ner data från din Tandem t:slim X2 insulinpump.* Du ser dina värden i diagram och grafer och du kan dela informationen med ditt vårdteam – även mellan dina besök.** Diasend är kostnadsfri för dig som användare.

*Du måste installera Diasend® Uploader för att kunna ladda upp dina data till ditt Diasend®-konto.
**Diasend® är kompatibelt med PC-datorer som körs med Windows® 7, 8, 10 och macOS X 10.9-10.14.

KONTAKTA OSS

Vi är här för att hjälpa dig, vänligen kontakta oss