Dexcom G5 Mobile

ger tydlig översikt

Kontinuerlig glukosmätning

CGM står för kontinuerlig glukosmätning och till skillnad från blodsockermätning mäter CGM-system ditt glukosvärde i vävnadsvätska kontinuerligt. Det innebär att du kan se om ditt glukosvärde är på väg upp eller ned och hur snabbt det rör sig. Fördelen är att du får en bättre överblick och det har visat sig att användningen av CGM hos personer med diabetes typ 1 leder till jämnare och lägre blodsockernivåer, högre välbefinnande och en större nöjdhet med behandlingen.*

Tidigare har man normalt behövt komplettera med blodsockermätning men här har Dexcom tagit ytterligare ett steg i utvecklingen. Dexcom (från G5 Mobile och framåt) är godkänt för att fatta behandlingsbeslut på sensorvärdet, vilket innebär att du i de flesta fall kan minska mängden blodsockermätningar**. Systemet kalibreras två gånger per dygn.

* ”Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy…”, The GOLD Randomized Clinical Trial, Lind mfl 2017.
** Om dina glukosvarningar och värden inte stämmer överens med dina symptom eller förväntningar eller om du tar läkemedel som innehåller paracetamol ska du ta fingersticksprov för att bekräfta din blodglukosnivå. Du behöver ta ett prov genom att sticka dig i fingret var 12:e timme i kalibreringssyfte.

rubin medical dexcom

Unika fördelar:

  • Sensorn mäter upp till 7 dagar
  • Sänder sensorvärden till pumpen var 5:e minut
  • Du får ta behandlingsbeslut på sensorvärdet
  • Sensorvärdet överförs automatiskt till pumpens boluskalkylator
  • Enda SAP-systemet där man enkelt följer värdet via smartphone och med följarfunktion

Tandem t:slim X2 insulinpump + Dexcom G5 Mobile = SAP

Behandla och ha koll på din diabetes på ett helt nytt sätt med insulinpumpen Tandem t:slim X2 tillsammans med Dexcom G5 Mobile. När du använder pumpen tillsammans med Dexcom G5 Mobile bildar de ett system som kallas SAP (Sensor Augmented Pump). Du får information om sensorvärdet i din pump vilket gör det enkelt och smidigt att justera din behandling. Läs mer om SAP.

7 dagars mätperiod i varje sensor

Sensorn är godkänd för användning i 7 dagar. Sensorn sätts i underhudsfettet (magen eller övre delen av skinkorna för barn 2-18 år) och sändaren snäpps sedan fast i sensorn.

Liten, tunn sändare

Sändaren är liten, tunn och batteridriven. Det är bara sensorn som byts, sändaren återanvänds och har en användningsperiod på 3 månader. Den sänder trådlöst dina CGM-värden direkt till pumpen, så att du kan läsa av dem på displayen.

Tunn appliceringsnål

Appliceringsnålen för sensorn är en av de tunnaste på marknaden. Storleken kan närmast jämföras med nålen i ett infusionsset. Sensorn levereras med en integrerad applikator (ett allt-i-ett system) och är till för engångsbruk.

Doseringsbeslut och utmärkt noggrannhet

Tack vare att sensorn har en utmärkt noggrannhet 1, 2 är systemet godkänt för att ta doseringsbeslut utifrån sensorvärdet. För att göra det så enkelt som möjligt för dig vid bolusdosering så överförs ditt sensorvärde automatiskt till pumpens boluskalkylator.

1. Bailey, Chang, Christiansen Clinical Accuracy of a Continuous Glucose Monitoring System with an Advanced Algorithm J Diabetes Sc Tech 2015 Vol 9(2) 209-214
2. Laffel Improved Accuracy of Continuous Glucose Monitoring Systems in Pediatric Patients with Diabetes Mellitus – Results from Two Studies Diabetes Technology & Therapeutics Volume 18, Supplement 2, 2016

Kalibreringsregler

Systemet kalibreras två gånger per dygn med ett blodsockertest tagen från fingertoppen. Sensorn kan kalibreras när som helst när ditt blodsocker ligger mellan 2,2 och 22,2 mmol/L.

rubin medical tandem

Personligt anpassad och trygg

I pumpen visas trendgrafer i pedagogiska färger om glukosvärdet är lågt, högt eller ligger inom målområdet i förhållande till de larmgränser som ställts in i pumpen. Dessutom finns en extra säkerhetsvarning för lågt blodsocker på 3,1 mmol/L, som inte går att stänga av. Få upprepade varningar genom praktisk snooze funktion, allt för din säkerhet.

Din familj och vänner kan följa dig

Med Dexcom G5 Appen kan du se dina glukosvärden i en smartenhet. Du kan även låta dina anhöriga och vänner följa dina glukosvärden i sin smartenhet även när ni är långt ifrån varandra. Du kan ha upp till 5 följare* och maximera din diabetesbehandling och få extra trygghet.

* Som följare behöver du appen Follow

Kompatibla enheter

Nedladdning till Diasend

Använd Diasend för att ladda ner data från din Tandem t:slim X2 insulinpump och blodsockermätare.* Du ser dina värden i diagram och grafer och du kan dela denna information med ditt vårdteam – även mellan dina besök.** Diasend är kostnadsfri för dig som användare.

*Du måste installera Diasend® Uploader för att kunna ladda upp dina data till ditt Diasend®-konto.
**Diasend® är kompatibelt med PC-datorer som körs med Windows® 7, 8, 10 och macOS X 10.9-10.13.

KONTAKTA OSS

Vi är här för att hjälpa dig, vänligen kontakta oss