Blodsockerkontroll

Diabetes, både typ 1 och typ 2, kännetecknas av för högt blodsocker. Blodsocker är det glukos som finns löst i blodet för att transporteras till kroppens alla organ och vävnader där det i cellerna omvandlas till energi. Att kunna mäta sitt eget blodsocker, att kunna tolka resultaten och att vidta rätt åtgärder är grunden i egenvården. Målet är att ha en jämn och bra blodsockernivå med så få svängningar som möjligt.

Det finns många faktorer som påverkar blodsockernivån, till exempel insulin, mat, motion och stress.

Hos en person som inte har diabetes innehåller blodet normalt en blodsockernivå mellan 4 till 7 mmol/L. Nivåerna mäts med en blodsockermätare. För att må bra både idag och i framtiden är blodsockerkontrollen den viktigaste faktorn. Med en god kontroll kan du undvika både akuta problem och så kallade senkomplikationer.

HbA1c (Hemoglobin A1c) är måttet för den genomsnittliga blodsockernivån över tid. I de nationella riktlinjerna för diabetesvård bedömer man att värde under 52 mmol/mol är målet för god kontroll. Risken för komplikationer har ett direkt samband med HbA1c-värdet.

 

Ketoner

Ketoner är syror som bildas när kroppen har brist på insulin. Då släpps inte sockret in i cellerna och blodsockernivån blir hög i blodbanan.

Att testa nivån på ketoner är ett komplement till mätning av blodsocker. Ketoner i blod/urin, som förekommer tillsammans med höga blodsockernivåer och att man mår dåligt, är en signal på att man behöver mer insulin. Akut sjukvård kan behövas.