Vi stödjer barndiabetesfonden!

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Här vill vi vara med och hjälpa! Därför har vi valt att sponsra Barndiabetesfonden att kunna fortsätta sitt viktiga arbete och ge forskningen möjligheter att finna lösningar för att underlätta och förbättra vardagen för de barn som drabbas av typ 1 diabetes.