Pump eller penna?

Insulinpump, är det rätt för mig?

Insulinpumpbehandling ger användaren ett friare liv med bättre blodsockerkontroll, bättre hälsa och ökad livskvalité jämfört med konventionell behandling med insulinpenna.

För dig som aktivt följer ditt blodsocker och justerar dina insulindoser kan behandling med pump vara det perfekta alternativet. Du kan ta ytterligare ett steg mot en förbättrad livssituation med ökad kontroll.

Insulinpump halverar risken att dö i hjärtkärlsjukdom

Personer med typ 1-diabetes som använder en insulinpump har en nästan halverad risk att dö i hjärtkärlsjukdom jämfört med personer som har en flerdosbehandling med insulinpenna 1. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som nyligen publicerades i inflytelserika British Medical Journal. Studien har genomförts med hjälp av svenska nationella diabetesregistret, NDR.
– Det är goda nyheter för de som har typ 1-diabetes, säger Soffia Gudbjörnsdottir, diabetolog och ansvarig vid Nationella Diabetesregistret.
Andra studier har visat att pumpbehandling kan ge bättre blodsockerkontroll än med pennbehandling 2-6. Även risken för att få diabeteskomplikationer minskar 2-6. Bättre kontroll kan också minska risken för allvarliga hypoglykemier 3-5, 7,8.

Att använda en insulinpump innebär inte att diabetesbehandlingen blir automatiserad. Den kräver att du talar om för pumpen vad du vill att den skall göra. Du får däremot möjligheten att använda bästa möjliga teknik för att du skall åstadkomma bästa möjliga resultat – ett friare liv, med bättre kontroll.
Med enkel självinstruerande meny kan du anpassa din dosering, skapa egen matlista, finjustera doser och hålla koll på insulin i kroppen. Alla funktioner används med hjälp av enkla knapptryckningar.

Vi är måna om att du som Animasanvändare känner dig trygg. Du har alltid nära till teknisk pumpsupport. Vi finns här för dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi gör din vardag enklare!

 

 

 

1. Isabelle Steineck, Jan Cederholm, Björn Eliasson, Araz Rawshani,4 Katarina Eeg-Olofsson, Ann-Marie Svensson, Björn Zethelius, Tarik Avdic, Mona Landin-Olsson, Johan Jendle, Soffia Gudbjörnsdóttir, the Swedish National Diabetes RegisterInsulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study. BMJ J 2015;350:h323.
2. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087.
3. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405.
4. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147. 
5. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751. 
6. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+.
7. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327.
8. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20. 

Relaterad information