Kolhydraträkning

Att tänka på

Med enkla funktioner kan Animas hjälpa dig komma igång med kolhydraträkning!

Ju mer kolhydrater man äter, desto mer insulin behöver man.

Potatis, ris, pasta och godis är exempel på livsmedel som innehåller mycket kolhydrater. Det är kolhydraterna i maten som höjer blodsockernivån. Du bör göra en uppskattning på hur mycket kolhydrater som din måltid innehåller. Oftast står det angivet på innehållsförteckningen antal kolhydrater per 100 gram och det gäller alltså att göra en uppskattning av vikten av det du ska äta och innehållet av kolhydrater.

Det finns olika modeller för uträkning av hur mycket insulin man behöver till det man ska äta. Med hjälp av 500-regeln räknar man ut hur mycket insulin man behöver till en viss mängd kolhydrater. Fler saker påverkar insulinbehovet. Hur ser resten av måltiden ut? Hur mycket består av protein och fett? Är det långsamma eller snabba kolhydrater?
Animas Vibe underlättar för dig att kolhydraträkna!

Matlista
I Animas insulinpump finns en inbyggd matlista som visar hur mycket kolhydrater olika livsmedel innehåller. I matlistan finns 300 livsmedel och du kan anpassa listan till din egen genom att lägga till eller ta bort livsmedel och/eller rätter.

Kan jag kolhydraträkna i pumpen?
Ja, i Animas Vibe finns funktioner för att hjälpa dig med kolhydraträkning.
Du kan lägga in hur många gram kolhydrater du tänker äta och vilket blodsocker du har just nu. Pumpen ger dig förslag på hur många enheter insulin du behöver, med utgångspunkt från den information du lagt in om dina egna individuella kvoter för insulinkänslighet och kolhydratkvot. Ta hjälp av ditt diabetesteam för att ställa in din pump rätt så att du enkelt kan komma igång med kolhydraträkning i din pump.

Har jag något insulin kvar i kroppen (IOB)?
Funktionen IOB, insulin i kroppen, hjälper dig att beräkna hur mycket insulin som fortfarande är aktivt i kroppen från en föregående bolusdos. Den faktiska mängden insulin du har kvar i kroppen bestäms av hur snabbt kroppen använder insulinet, infusionsställe, din aktivitetsnivå och andra faktorer. IOB kan hjälpa dig att hålla reda på antalet enheter insulin som fortfarande har blodsockersänkande effekt. Detta kan förebygga upplagring av insulin i kroppen som kan leda till hypoglykemier. Det kan också vara en hjälp för att du ska våga korrigera höga blodsockervärden utan att hamna för lågt eller fortsatt ligga kvar högt.