Diabetes

Att tänka på

Vid typ 1-diabetes upphör kroppens egen produktion av insulin. Vid typ 2-diabetes räcker inte den mängd insulin som produceras till för att täcka kroppens behov.

Det finns två typer av diabetes; typ 1 och typ 2.

Kroppen behöver bränsle och det får den genom mat, där i sin tur kolhydraterna i kosten bryts ned till socker som ska vidare till våra celler. För att transporteras från blodet till cellerna behövs ett hormon som heter insulin. Man brukar säga att insulinet fungerar som en nyckel för att öppna upp cellerna, så att sockret (bränslet) kan komma in. Personer med diabetes har för lite eller ingen egen insulinproduktion. Detta leder till för högt blodsocker.

Typ 1-diabetes

Orsaker – symtom
Av någon okänd anledning angriper och förstör kroppens eget immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Detta leder på sikt till total insulinbrist.
De första symtomen brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet. Viktnedgång kan också vara ett tecken. Kroppens egen produktion av insulin upphör helt (eller nästan helt) vid typ 1 diabetes och symtomen visar sig först när 70-80 procent av de insulinproducerande cellerna redan har förstörts.

Att man blir väldigt törstig beror på de stora vätskeförlusterna i samband med att man kissar onormalt mycket. De stora urinmängderna beror på att socker utsöndras med urinen genom njurarna och att sockret drar med sig vatten. Insulinbristen skapar allvarliga störningar i ämnesomsättningen och kan ge symtom som trötthet och viktnedgång.

Är Typ 1-diabetes ärftligt?
Ärftligheten vid typ 1-diabetes är komplicerad och till stora delar fortfarande okänd. 9 av 10 barn som får typ 1-diabetes, har ingen nära släkting som har sjukdomen. Om en av föräldrarna har typ 1-diabetes löper barnet mindre än fem procents risk att också få sjukdomen. Har båda föräldrarna typ 1-diabetes är risken mellan 10 och 20 procent att också barnet får typ 1-diabetes.

Typ 2-diabetes
Vid typ 2-diabetes kan kroppen fortfarande producera lite insulin, men den mängd som produceras räcker inte till för kroppens behov.

Många personer som har typ 2-diabetes är överviktiga och fetma är en av orsakerna till att kroppscellerna förlorar sin känslighet för insulin.

Mat, övervikt och stillasittande har betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes. Behandlingen består till en början av ökad fysisk aktivitet och förändringar i dieten. Om blodsockernivåerna inte sänks tillräckligt via dessa åtgärder kan läkemedel komma att krävas, till exempel metformin eller insulin.

Cirka 350 000 svenskar har typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes kallas även åldersdiabetes och det är för att risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre du blir. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det.

Typ 2-diabetes är mer ärftlig än typ 1-diabetes. Man räknar med att över en miljon människor i Sverige har arvsanlag för att utveckla typ 2-diabetes. Levnadsvanorna anses även spela en viktig roll.