Leva med insulinpump

Fördelar

Behandling med insulinpump ger ett enklare liv med bättre blodsockerkontroll, bättre hälsa och ökad livskvalité både idag och i framtiden.

Insulinpumpbehandling är ett utmärkt alternativ att fundera på för att hantera din diabetes. Läs lite om de främsta fördelarna:

Generellt lägre HbA1c-nivå 1-4
Studier visar att personer som använder insulinpump har lägre HbA1c-nivåer – ett mått på blodsockernivåerna över tid – än de som tar dagliga injektioner. Det är viktigt, eftersom forskning visar att ju lägre HbA1c-värdet är, desto lägre är risken för att utveckla långsiktiga diabeteskomplikationer.

Bättre daglig blodsockerkontroll 3-5
Många faktorer kan påverka en god blodsockerkontroll – allt från stress till sjukdom eller resor. Insulinpumpen bidrar till att göra det mer hanterbart, jämfört med dagliga injektioner. Du kan justera ditt insulin när som helst för att möta olika utmaningar. Insulinpumpanvändare kan känna att de äntligen ”har sluppit berg- och dalbanan”.

Färre episoder med allvarlig hypoglykemi 2-4,6,7
Det har visat sig att pumpanvändare upplever färre tillfällen med allvarlig hypoglykemi än de som tar dagliga injektioner.

Större flexibilitet
Insulinpumpar är konstruerade för att hålla jämna steg med ett liv som ändras från dag till dag. Till skillnad från behandling med dagliga injektioner ger insulinpumpen dig friheten att bestämma när du vill äta och sova, välja när och hur länge du vill motionera, och så vidare.

Färre injektioner
Intensiv behandling med dagliga injektioner kan kräva så mycket som 1460 nålstick per år. Under samma tid behöver pumpanvändare endast sticka sig för att byta infusionsset 156 gånger per år (ca 3 gånger per vecka).

 

1. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087. 2. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405. 3. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147. 4. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751. 5. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+. 6. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327. 7. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20. 8. Tamborlane W, Beck R, Buckingham B. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med. 2008;359:1464-1476.