Introduktion

Eversense® XL långtids-CGM med en sensor som mäter i upp till 6 månader

Eversense® XL är utvecklat för att göra ditt liv både enklare och tryggare. Systemet ger dig full kontroll över dina värden genom kontinuerlig glukosmätning via en minimal sensor som placeras under huden på överarmen. Du behöver bara byta sensorn två gånger om året, och slipper därför sensorbyte och avbrott i mätningen varje vecka som med andra system.

Du behöver heller inte bära med dig en särskild mottagare, eftersom all information finns lätt tillgänglig i din smarttelefon, surfplatta eller Apple Watch. Du får varningar både i appen och genom vibrationer direkt på kroppen. Med Eversense® XL kan du känna dig trygg och fri.

6 månaders sensor
Smartsändare
Användarvänlig app

Noggrannhet och säkerhet du kan lita på

• Eversense® är ett välstuderat system som ger glukosdata oavbrutet och bibehåller sin mätnoggrannhet över hela sensorns 6 månadersperiod.

Sensor som mäter i upp till 6 månader

Med Eversense® XL behöver du bara byta sensor 2 gånger per år. Den minimala sensorn sätts in i överarmen och byts ut snabbt och enkelt under lokalbedövning av din diabetessköterska eller läkare. Sensorn sitter på plats även vid fysisk aktivitet och beröring, och mäter kontinuerligt glukosnivåer i vävnadsvätskan.

Smartsändare med vibrationsvarning

Mätvärdena från sensorn skickas var femte minut till den superlätta och avtagbara sändaren, som fästs på armen med ett särskilt skonsamt dubbelhäftande plåster. Du kan välja att bli varnad i förväg, om aktuell trend visar att du är på väg mot för högt eller lågt glukosvärde.

All information i en enkel app

Från sändaren skickas sensorvärdena till Eversense® XL-appen. Där visas dina glukosvärden och trender, och du får varningar vid de värden du ställt in. Du kan se resultat, trender, kurvor, diagram och varningar när och var som helst – och kan agera i tid. Allt för maximal trygghet och säkerhet.

Kompatibel med Diasend

Eversense® är kompatibel med Diasend så att du kan dela information om dina glukosvärden med ditt vårdteam, även mellan återbesöken.