Sensor

Eversense® XL-sensor med lång livslängd

Utan att behöva byta ut sensorn varje vecka

Till skillnad från andra glukos-sensorer är Eversense® XL-sensorn avsedd att implanteras under huden på överarmen. Ingen del av sensorn sticker ut genom hudytan.

Sensorn är innesluten i biokompatibelt material och använder patenterad fluorescerande, glukosindikerande polymerteknologi för att mäta glukos i vävnadsvätskan. Mätningen vidarebefordras sedan till smartsändaren. Mätningen och visningen av glukosvärden sker automatiskt, utan att användaren behöver göra något.

sensor-hand

Egenskaper och funktioner

  • Sensorn mäter i upp till 6 månader – sensorn behöver inte bytas varje vecka
  • Insättning och borttagning på läkarmottagningen tar normalt ca 5 minuter
  • Helt implanterad, ingen del av sensorn sticker ut genom huden
  • Mätnoggrannhet under 6 månaders-perioden med genomsnittlig absolut relativ skillnad (MARD) på 11,6 %*

*Över 4,2 mmol/L (75 mg/dL)