Långtids-CGM

Eversense® XL långtids-CGM

Så här fungerar det

Eversense® XL CGM-systemet är baserat på innovativ fluorescensteknik innesluten i en liten sensor som mäter glukos från interstitialvätskan under huden.

Sensorn skickar glukosdata trådlöst till smartsändaren som bärs på överarmen över det ställe där sensorn är placerad. Smartsändaren beräknar det aktuella glukosvärdet tillsammans med den riktning i vilken värdet är på väg, hur snabbt det förändras samt om glukosvärdet förväntas överskrida förinställda låga och höga målvärden. Data och varningar skickas till mobilappen som visar värden, mönster och information som hjäper dig att stanna kvar inom målvärdena.

 

Seth Karlström beskriver hur Eversense långtids-CGM har förändrat hans liv med diabetes.