Introduktion

Introduktion av
Eversense® långtids CGM

Systemet för kontinuerlig glukosmätning

Eversense® är den senaste och mest sofistikerade nyheten inom kontinuerlig glukosmätning (CGM). Den minimala sensorn placeras under huden i överarmen. Du behöver bara byta sensor var tredje månad och slipper därmed göra avbrott i mätningen varje vecka som med andra system. Du behöver inte heller bära med dig en särskild mottagare, eftersom all information finns lätt tillgänglig i din smarttelefon, surfplatta eller Apple Watch. Du får varningar i appen och genom vibration direkt på kroppen. Med Eversense® kan du kontinuerligt följa dina glukosvärden och samtidigt känna dig fri och trygg.

Noggrannhet och säkerhet du kan lita på

• Eversense® är ett välstuderat system som ger glukosdata oavbrutet och bibehåller sin mätnoggrannhet över hela sensorns 90-dagarsperiod. 1

• Användare sänkte sitt HbA1c med i snitt 0,5 % efter bara 90 dagar med Eversense®. Hela 70 % av användarna fick lägre HbA1C-värde. 2

90 dagars sensor

90-dagars sensor
Läs mer…
Smartsändare
Läs mer…
Användarvänling app
Läs mer…

Med Eversense® behöver du bara byta sensor var tredje månad. Den minimala sensorn placeras i överarmen, och sätts in och byts ut snabbt och enkelt av din diabetessköterska eller läkare, under lokalbedövning. Sensorn mäter kontinuerligt glukosnivåer i vävnadsvätskan.

Smartsändare med vibrationsvarning

Mätvärdena från sensorn skickas var femte minut till den på- och avtagbara sändaren, som fästs på armen med dubbelhäftande plåster. Den vibrerar vid episoder av hypo- och hyperglykemi, även när din mobil inte finns i närheten. Du kan också välja att bli varnad redan i förväg, om aktuell trend visar att en händelse med högt eller lågt glukosvärde troligtvis kommer att inträffa.

All information i en användarvänlig app

Från sändaren skickas sensorvärdena till Eversense®-appen, som du laddat ner. Där visas dina glukosvärden, trender och varningar. Appen ger också varningar vid de värden du ställt in. Du har tillgång till resultat, trender, kurvor, diagram och varningar när och var som helst – och kan agera i tid – allt för maximal trygghet och säkerhet.

Kompatibel med Diasend

Eversense® är kompatibel med Diasend så att du kan dela information om dina glukosvärden med ditt vårdteam, även mellan återbesöken.