Kategoriarkiv: Välj pump

Fördelar och funktioner i Animas Vibe

Viktigt

Animas Vibe - smart, avancerad och ändå så enkel!

 

Stor, tydlig färgskärmanimas_2
Har du ibland haft svårt att se eller läsa av en display?
Vår insulinpump har en upplyst display i färg. Den ger dig bästa möjliga läsbarhet. Om du befinner dig i mörker har du inga problem med att läsa på din pump t ex i biosalongen, mitt i natten eller under kvällspromenaden.
Du som förälder kan se tydligt även om du läser över ditt barns axel. För dig med synnedsättning underlättas avläsning av informationen och det gör ditt pumpanvändande säkrare. Om du använder CGM funktionen visas dina värden och även riktning och hastighet med pedagogiskt färgkodade trendpilar.

 

Lätt att användaanimas_4
Animas har ett självinstruerande mycket enkelt menysystem på svenska. Det går fort att lära sig hantera pumpen som bara har tre knappar. Detta ökar säkerheten och minimerar risken för missförstånd. Du får hela tiden hjälp av pumpen så du inte glömmer något moment. För att öka säkerheten bekräftar du alltid dina val och programmeringar.

 

Vattentät
DCIM100GOPRO
Det är faktiskt inte helt ovanligt att en pump hamnar i vatten och då är det tryggt att veta att det inte gör något! Vi lämnar garanti på att vår insulinpump är vattentät ner till 3,5 meter i 24 timmar. Detta för att du tryggt ska kunna leka i vatten, simma, utöva vattensport eller om du råkar ta dig ett ofrivilligt dopp. Det tillhörande CGM systemet Dexcom G4 PLATINUM är vattentätt ner till 2,4 meters djup. Det innebär att du har ett helt vattentätt system även om du använder Animas Vibe tillsammans med CGM funktionen.

 

Matlistaanimas_5
Om du är intresserad av att börja räkna kolhydrater eller redan gör det är Animas rätt pump för dig. Animas har en inbyggd matlista med 300 livsmedel som du själv kan uppdatera med dina favoriträtter/livsmedel. Matlistan är din personliga hjälp och guide för att verkligen komma igång med kolhydraträkning och hitta alla dess fördelar.

 

Ladda ner via Diasend
Det webbaserade sättet att hantera och granska insulinpumpens lagrade information. Ladda ner information från din blodsockermätare tillsammans med Animas Vibe till din dator med mjukvaran Diasend som är kostnadsfri. Informationen lagras på den säkra Diasend-webbplatsen. Du kan efter nedladdningen se information från både mätaren och pumpen i flera olika fasta rapportfönster. Informationen visas i lättlästa tabeller, grafer och diagram. Diasend används av de flesta diabetesmottagningar och du kan själv välja om du vill dela informationen med ditt diabetesteam – även mellan dina återbesök.

 

Finjustera dina insulindoser
Behöver du kunna justera basaldosen med minsta möjliga dos?
I så fall har vi pumpen för dig. Du kan programmera ner till minsta dos på 0,025 enheter/timme. Justering sker i steg om 0,025 enheter/timme. Idealiskt för små barn och för dig som behöver extremt låga basaldoser. Animas Vibe kan finjustera med 0,025 E/tim i hela dosintervallet 0,025 till 25 E/tim.

 

Hög noggrannhet – kvalitetsmotor för säker och exakt doseringanimas_6
Det innebär att den levererar varje dos med mycket stor noggrannhet. Det är viktigt i strävan att nå målet med så jämn blodsockernivå som möjligt. Resultatet blir en god livskvalitet både idag och i framtiden. (Studie visar på stora skillnader i precision mellan så kallade konventionella pumpar och podar, en ny typ av hjälpmedel)

 

IOB – Aktivt insulin i kroppen
Animas håller reda på om de måltidsdoser du tagit tidigare fortfarande är aktiva med blodsockersänkande effekt. Denna funktion förhindrar att du överkorrigerar i samband med ett högt blodsocker. Rätt använd innebär funktionen ökad trygghet med minskad risk för lågt blodsocker.

 

Anpassningsbar måltidsdos (bolus)
Beroende på vilken mat man äter får det olika effekt på blodsockret. Blodsockerförhöjningen skiljer sig både när det gäller snabbhet och längd. Med pump kan man välja att anpassa måltidsdosen för den aktuella maten. Det kallas att ge en kombibolus och görs enkelt med pump. På din begäran efterliknar pumpen funktionen hos en fungerande ”frisk” bukspottskörtel och ger en del av måltidsdosen direkt, resterande del fördelas ut över en viss tid anpassat till måltiden.

 

Temporär basaldos (tillfällig basaldos)
Visst vore det underbart om du med några knapptryck kunde ändra dosen av ditt långtidsverkande insulin (basaldos) efter hur dagen ser ut?
Med pump är detta möjligt. Vid lata dagar, stillasittande eller sjukdom kan man öka basaldosen ända upp till +200%. Vid träning eller annan typ av fysisk aktivitet kan man minska med -90 % eller till och med stänga av pumpen tillfälligt. Denna ändring går att avbryta mycket enkelt om du får ändrade planer. Detta är en stor fördel och skillnad jämfört med att ta sin dos med penna. En given dos med penna av ditt långtidsverkande insulin kan man aldrig ta tillbaka, göra ogjord eller ändra. Med pump har du denna fantastiska och mycket viktiga fördel.

 

Påminnelselarm
Din pump kan påminna dig genom att ”larma” så att du inte glömmer att ta insulin eller kanske kontrollera ditt blodsocker. Du kan programmera in olika påminnelselarm och flera klockslag/tider i pumpen så att den larmar när du vill bli påmind. En bra hjälp för dig som har fullt upp och behöver en liten påminnelse.

 

Integrerad med CGM (kontinuerlig glukosmätning)animas_1
Animas Vibe fungerar som mottagarenhet för Dexcom G4 PLATINUM. Skulle du vilja eller behöva mäta blodsockret kontinuerligt under den kommande 4-årsperioden finns detta utmärkta trendinstrument redan integrerat i din Animas Vibe. Genom att använda trendinstrumentet får man större möjlighet att förbättra sin blodsockerkontroll jämfört med enbart pumpbehandling. Trendkurvan låter dig se hur blodsockret rör sig, både riktning och hastighet, över hela dygnet så att du kan förebygga perioder av höga eller låga blodsockervärden. Dina glukosvärden mäts kontinuerligt genom att en sensor placeras i underhudsfettet. Ett effektivt hjälpmedel som kan hjälpa dig att varna för låga eller höga värden och nå en så jämn blodsockernivå som möjligt.