Författararkiv: admin

Fördelar och funktioner i Animas Vibe

Viktigt

Animas Vibe - smart, avancerad och ändå så enkel!

 

Stor, tydlig färgskärmanimas_2
Har du ibland haft svårt att se eller läsa av en display?
Vår insulinpump har en upplyst display i färg. Den ger dig bästa möjliga läsbarhet. Om du befinner dig i mörker har du inga problem med att läsa på din pump t ex i biosalongen, mitt i natten eller under kvällspromenaden.
Du som förälder kan se tydligt även om du läser över ditt barns axel. För dig med synnedsättning underlättas avläsning av informationen och det gör ditt pumpanvändande säkrare. Om du använder CGM funktionen visas dina värden och även riktning och hastighet med pedagogiskt färgkodade trendpilar.

 

Lätt att användaanimas_4
Animas har ett självinstruerande mycket enkelt menysystem på svenska. Det går fort att lära sig hantera pumpen som bara har tre knappar. Detta ökar säkerheten och minimerar risken för missförstånd. Du får hela tiden hjälp av pumpen så du inte glömmer något moment. För att öka säkerheten bekräftar du alltid dina val och programmeringar.

 

Vattentät
DCIM100GOPRO
Det är faktiskt inte helt ovanligt att en pump hamnar i vatten och då är det tryggt att veta att det inte gör något! Vi lämnar garanti på att vår insulinpump är vattentät ner till 3,5 meter i 24 timmar. Detta för att du tryggt ska kunna leka i vatten, simma, utöva vattensport eller om du råkar ta dig ett ofrivilligt dopp. Det tillhörande CGM systemet Dexcom G4 PLATINUM är vattentätt ner till 2,4 meters djup. Det innebär att du har ett helt vattentätt system även om du använder Animas Vibe tillsammans med CGM funktionen.

 

Matlistaanimas_5
Om du är intresserad av att börja räkna kolhydrater eller redan gör det är Animas rätt pump för dig. Animas har en inbyggd matlista med 300 livsmedel som du själv kan uppdatera med dina favoriträtter/livsmedel. Matlistan är din personliga hjälp och guide för att verkligen komma igång med kolhydraträkning och hitta alla dess fördelar.

 

Ladda ner via Diasend
Det webbaserade sättet att hantera och granska insulinpumpens lagrade information. Ladda ner information från din blodsockermätare tillsammans med Animas Vibe till din dator med mjukvaran Diasend som är kostnadsfri. Informationen lagras på den säkra Diasend-webbplatsen. Du kan efter nedladdningen se information från både mätaren och pumpen i flera olika fasta rapportfönster. Informationen visas i lättlästa tabeller, grafer och diagram. Diasend används av de flesta diabetesmottagningar och du kan själv välja om du vill dela informationen med ditt diabetesteam – även mellan dina återbesök.

 

Finjustera dina insulindoser
Behöver du kunna justera basaldosen med minsta möjliga dos?
I så fall har vi pumpen för dig. Du kan programmera ner till minsta dos på 0,025 enheter/timme. Justering sker i steg om 0,025 enheter/timme. Idealiskt för små barn och för dig som behöver extremt låga basaldoser. Animas Vibe kan finjustera med 0,025 E/tim i hela dosintervallet 0,025 till 25 E/tim.

 

Hög noggrannhet – kvalitetsmotor för säker och exakt doseringanimas_6
Det innebär att den levererar varje dos med mycket stor noggrannhet. Det är viktigt i strävan att nå målet med så jämn blodsockernivå som möjligt. Resultatet blir en god livskvalitet både idag och i framtiden. (Studie visar på stora skillnader i precision mellan så kallade konventionella pumpar och podar, en ny typ av hjälpmedel)

 

IOB – Aktivt insulin i kroppen
Animas håller reda på om de måltidsdoser du tagit tidigare fortfarande är aktiva med blodsockersänkande effekt. Denna funktion förhindrar att du överkorrigerar i samband med ett högt blodsocker. Rätt använd innebär funktionen ökad trygghet med minskad risk för lågt blodsocker.

 

Anpassningsbar måltidsdos (bolus)
Beroende på vilken mat man äter får det olika effekt på blodsockret. Blodsockerförhöjningen skiljer sig både när det gäller snabbhet och längd. Med pump kan man välja att anpassa måltidsdosen för den aktuella maten. Det kallas att ge en kombibolus och görs enkelt med pump. På din begäran efterliknar pumpen funktionen hos en fungerande ”frisk” bukspottskörtel och ger en del av måltidsdosen direkt, resterande del fördelas ut över en viss tid anpassat till måltiden.

 

Temporär basaldos (tillfällig basaldos)
Visst vore det underbart om du med några knapptryck kunde ändra dosen av ditt långtidsverkande insulin (basaldos) efter hur dagen ser ut?
Med pump är detta möjligt. Vid lata dagar, stillasittande eller sjukdom kan man öka basaldosen ända upp till +200%. Vid träning eller annan typ av fysisk aktivitet kan man minska med -90 % eller till och med stänga av pumpen tillfälligt. Denna ändring går att avbryta mycket enkelt om du får ändrade planer. Detta är en stor fördel och skillnad jämfört med att ta sin dos med penna. En given dos med penna av ditt långtidsverkande insulin kan man aldrig ta tillbaka, göra ogjord eller ändra. Med pump har du denna fantastiska och mycket viktiga fördel.

 

Påminnelselarm
Din pump kan påminna dig genom att ”larma” så att du inte glömmer att ta insulin eller kanske kontrollera ditt blodsocker. Du kan programmera in olika påminnelselarm och flera klockslag/tider i pumpen så att den larmar när du vill bli påmind. En bra hjälp för dig som har fullt upp och behöver en liten påminnelse.

 

Integrerad med CGM (kontinuerlig glukosmätning)animas_1
Animas Vibe fungerar som mottagarenhet för Dexcom G4 PLATINUM. Skulle du vilja eller behöva mäta blodsockret kontinuerligt under den kommande 4-årsperioden finns detta utmärkta trendinstrument redan integrerat i din Animas Vibe. Genom att använda trendinstrumentet får man större möjlighet att förbättra sin blodsockerkontroll jämfört med enbart pumpbehandling. Trendkurvan låter dig se hur blodsockret rör sig, både riktning och hastighet, över hela dygnet så att du kan förebygga perioder av höga eller låga blodsockervärden. Dina glukosvärden mäts kontinuerligt genom att en sensor placeras i underhudsfettet. Ett effektivt hjälpmedel som kan hjälpa dig att varna för låga eller höga värden och nå en så jämn blodsockernivå som möjligt.

Hur fungerar pumpen?

Att tänka på

Jämför ca 150 stick för byte av infusionsset med ca 1500 stick om året vid pennbehandling.

När läkare och forskare först utvecklade insulinpumpar på 1970-talet, var deras mål att imitera en frisk bukspottkörtel. Idag är de på god väg. Hundratusentals människor runt om i världen använder insulinpump istället för att ta dagliga injektioner insulin och de njuter av bättre kontroll och större frihet än någonsin tidigare i sina liv.

Basal- och bolusinsulin
Insulinpumpen hjälper dig hantera din diabetes genom att imitera hur en frisk bukspottkörtel tillför insulin till kroppen. Den doserar kontinuerligt små mängder snabbverkande insulin för att hålla blodsockernivån stabil mellan måltiderna och när du sover. Detta kallas basalinsulin. Basalinsulinet går att justera när som helst på dygnet för att möta varierande insulinbehov. Tillförseln kan också minskas tillfälligt, exempelvis vid fysisk aktivitet.

Vid måltider knappas den önskade mängden insulin in på insulinpumpen (bolusdos). Beroende på vad du äter kan du anpassa hur bolusdosen ges, allt för att din blodsockernivå ska ligga så bra och jämn som möjligt. Bolusdoser kan också ges för att korrigera högt blodsocker mellan måltider.

Infusionsset
Ett infusionsset har en liten nål, antingen i stål eller plast, som förs in precis under huden som hålls på plats med tejp. Det finns många typer av infusionsset. Du bör prova dig fram för att hitta det som är bekvämast för dig.
Infusionssetet kan appliceras på många ställen, till exempel på magen, på låret eller på skinkorna, och behöver bara bytas varannan eller var tredje dag. Du kan koppla bort det under korta stunder för sådant som kontaktsporter eller intimt umgänge. Det återansluts med ett hörbart klick för extra trygghet. Infusionssetet är kopplat till en slang som i sin tur ansluter till ampullen med insulin i pumpen.

Beställningar

Beställning

Mejl: bestallning@rubinmedical.se
Telefon: 040-15 54 80

Hur gör jag en beställning/uttag hos er?
Din diabetessköterska har gjort en beställning av tillbehör till din insulinpump. Beställningen är avsedd att täcka ett års förbrukning. Denna beställning har skickats till oss på Rubin Medical. Hela beställningen skickas inte till dig direkt, utan delas av praktiska skäl upp i 2-4 så kallade uttag. Första uttaget skickas automatiskt till dig. Det innehåller tillbehör för 3-6 månaders användning. När du öppnar sista kartongen är det dags att göra nästa uttag, kontakta oss då på Rubin Medical via mejl: bestallning@rubinmedical.se eller via telefon: 040-15 54 80

Uppgifter vid uttag
För att kunna skicka rätt saker, behöver vi få följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer om möjligt, då kan vi skicka en SMS-avisering
 • Vårdnadshavarens fullständiga namn är viktigt om beställningen är till minderårig.

Uthämtning av paket
Dina pumptillbehör skickas som postpaket och hämtas ut på närmaste utlämningsställe. Vid minderårig mottagare adresserar vi till vårdnadshavaren. Observera att giltig ID-handling måste uppvisas vid uthämtning (postens krav).

Antal kvarvarande uttag
På den följesedel som medföljer paketet finns information om hur många uttag (leveranser) du har kvar. Vid sista uttaget ber vi dig kontakta din sköterska för att göra en ny beställning.

Frågor om beställningen?
Har du frågor kring din beställning? Mejla oss gärna på bestallning@rubinmedical.se alternativt, ring oss på 040-15 54 80.

Kontaktuppgifter vid beställning hos Rubin Medical
Mejl: bestallning@rubinmedical.se

Telefon: 040-15 54 80

Fråga Eva

Vår kundsupport, Eva Soergel, svarar på dina frågor måndag – fredag under kontorstid. Eva har mångårig erfarenhet av arbete med insulinpumpar och att instruera kring olika diabeteshjälpmedel.

040-15 54 80 (välj ”1” )

eva_soergel

Telefon-support

24-timmars support

Kundsupport vardagar
dagtid 8-17: 040-15 54 80

Akut teknisk pumpsupport: alla dagar, dygnet runt: 044-330 220

Växel 040-15 54 80
vardagar 8–17

 • Kundsupport vardagar Vår kundsupport hjälper dig gärna med frågor kring din insulinpump, CGM eller andra funderingar kring våra diabeteshjälpmedel.
 • Beställning/uttag vardagar Beställning av nya produkter. Uttag av innestående beställning av förbrukningsartiklar till din pump.
 • Övrigt vardagar

Jour 044-330 220
alla dagar, dygnet runt

 • Akut teknisk pumpsupport Vår ambition är att kunna hjälpa dig så att din insulintillförsel skall kunna fortgå utan avbrott. Jouren finns här för dig om du skulle råka ut för något akut problem med din pump! Frågor kring CGM hänvisar vi i första hand till kontorstid.

Marie 200px

susanna2-200px

Reservoarer (ampuller)

Fördelar

Luer-Lock koppling är en internationell standardkoppling som passar till de flesta infusionsset. För större valfrihet!

Till Animas Vibe insulinpump använder man Animas reservoarer. De har en så kallad Luer-Lock koppling som är en internationell standardkoppling.

Se hur du fyller reservoaren:

Gluco Tabs

VIKTIG INFORMATION – NY LEVERANTÖR

glucotabs_brev

GlucoTabs utgår ur Rubin Medicals sortiment inom kort

Vi hänvisar till Diabetic Designed som fortsättningsvis kommer att tillhandahålla GlucoTabs.

Sortimentet av Glucotabs har utökats och finns nu i ännu fler smaker.

För mer information och beställning gå in på:

https://diabeticdesigned.se

Kontaktuppgifter till Diabetic Designed:
Kundtjänst
info@diabeticdesigned.se
Tel: +46 703 33 95 00

 

Pump eller penna?

Insulinpump, är det rätt för mig?

Insulinpumpbehandling ger användaren ett friare liv med bättre blodsockerkontroll, bättre hälsa och ökad livskvalité jämfört med konventionell behandling med insulinpenna.

För dig som aktivt följer ditt blodsocker och justerar dina insulindoser kan behandling med pump vara det perfekta alternativet. Du kan ta ytterligare ett steg mot en förbättrad livssituation med ökad kontroll.

Insulinpump halverar risken att dö i hjärtkärlsjukdom

Personer med typ 1-diabetes som använder en insulinpump har en nästan halverad risk att dö i hjärtkärlsjukdom jämfört med personer som har en flerdosbehandling med insulinpenna 1. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som nyligen publicerades i inflytelserika British Medical Journal. Studien har genomförts med hjälp av svenska nationella diabetesregistret, NDR.
– Det är goda nyheter för de som har typ 1-diabetes, säger Soffia Gudbjörnsdottir, diabetolog och ansvarig vid Nationella Diabetesregistret.
Andra studier har visat att pumpbehandling kan ge bättre blodsockerkontroll än med pennbehandling 2-6. Även risken för att få diabeteskomplikationer minskar 2-6. Bättre kontroll kan också minska risken för allvarliga hypoglykemier 3-5, 7,8.

Att använda en insulinpump innebär inte att diabetesbehandlingen blir automatiserad. Den kräver att du talar om för pumpen vad du vill att den skall göra. Du får däremot möjligheten att använda bästa möjliga teknik för att du skall åstadkomma bästa möjliga resultat – ett friare liv, med bättre kontroll.
Med enkel självinstruerande meny kan du anpassa din dosering, skapa egen matlista, finjustera doser och hålla koll på insulin i kroppen. Alla funktioner används med hjälp av enkla knapptryckningar.

Vi är måna om att du som Animasanvändare känner dig trygg. Du har alltid nära till teknisk pumpsupport. Vi finns här för dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi gör din vardag enklare!

 

 

 

1. Isabelle Steineck, Jan Cederholm, Björn Eliasson, Araz Rawshani,4 Katarina Eeg-Olofsson, Ann-Marie Svensson, Björn Zethelius, Tarik Avdic, Mona Landin-Olsson, Johan Jendle, Soffia Gudbjörnsdóttir, the Swedish National Diabetes RegisterInsulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study. BMJ J 2015;350:h323.
2. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087.
3. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405.
4. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147. 
5. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751. 
6. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+.
7. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327.
8. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20. 

Pennkanyler

Fördelar

Välj den kanyllängd som passar dig

4 mm räcker perfekt för de flesta. Inget hudveck behövs – bara att sticka!

Normalt är huden 3 mm tjock. Personer med tjockare hud kan välja samma nål i längderna 5, 6 eller 8 mm. Dessutom är pennkanylen så tunn, facettslipad och silikoniserad att det knappt känns.

Finns i 4, 5, 6 och 8 mm.

Våra pennkanyler

Insulinpenna

Fördelar

Sidmonterad utlösningsknapp för automatisk insulininjicering

Autopen 24, vår insulinpenna som passar både barn och vuxna.

Sidmonterad utlösningsknapp för automatisk insulininjicering.
Mindre kraft krävs för injektion jämfört med de vanligaste insulinpennorna.

Autopen 24 passar till 3ml insulinampuller från Sanofi Aventis.

Grön, Dosering 1E-21E
Artikelnummer: 201898

Blå, Dosering 2E-42E
Artikelnummer: 201899

Bärsystem

Fördelar

Det finns flera olika sätt att bära pumpen på – hitta ditt eller dina!

Hur bär jag min Animas Vibe?

Det finns många sätt att bära sin pump på. Du kan t ex välja att ha den i en bältesklämma, en liten midjeväska eller lårväska. Bilder och mer information om våra bärsystem hittar du nedan.
Ett annat smart sätt att bära pumpen på är i underkläder som är specialsydda för ändamålet. AnnaPS är ett företag som specialiserat sig på detta, du hittar hennes utbud på www.annaps.com. Självklart är du välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor kring de olika bärsystemen men även för att eventuellt få tips och ideér på vilket som passar just dig.

Våra bärsystem

Infusionsset

Fördelar

Stor valfrihet för att passa just dig!

Enkla och smidiga infusionsset med integrerad inserter.

Välj mellan raka och vinklade, olika slanglängder och olika färger!

En av de viktigaste faktorerna för en lyckad pumpbehandling är att du hittar rätt infusionsset.
Det ska passa dig och din livsstil. Det skall vara säkert, pålitligt och bekvämt. Tänk på att du skall leva med det dagligen så det är viktigt att välja med omsorg! Det är en del i din diabetesbehandling.

Vi har infusionsset för alla livsstilar. De är designade med tanke på dina olika behov och olika tillfällen i livet. Oavsett om du är ny pumpanvändare eller är en erfaren användare har vi ett set som passar dig. Kanske vill du ibland växla plats för applicering t ex från mage till skinka och då kanske det passar dig bättre att också byta infusionsset. Ta dig tid att prova olika alternativ och hitta din favorit.

Våra infusionsset passar till alla insulinpumpar på svenska marknaden som har en Luer-Lock koppling på sin reservoar.

Rubin Medical distribuerar infusionsset som är tillverkade av Unomedical för Animas. Unomedical är en av världens största tillverkare av infusionsset. Det garanterar dig bästa möjliga kvalitet.

Läs mer om våra infusionsset nedan och prata med din diabetessköterska eller läkare för ytterligare råd i ditt val.

Alla våra infusionsset:
infusionsset_funkar

 • är hudvänliga, icke allergiframkallande och sitter säkert
 • kopplas på med ett hörbart klick!
 • har slang som består av två lager för att vara extra stark och smidig samt förhindra att den går av eller går sönder. Allt är noggrant testat för att garantera en säker insulintillförsel i alla lägen.

Våra infusionsset